χώρος επικοινωνίας

για Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας

To 4hr.gr είναι ένα ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών, γνώσης και πληροφόρησης για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και εργασίας. Γίνε μέλος και ανάρτησε ή αναζήτησε χρήσιμα αρχεία, επικοινώνησε, συνεργάσου, μοιράσου.

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης του ιστοχώρου του 4hr.gr
1. Όροι Χρήσης
2. Παροχή αληθών πληροφοριών
3. Ευθύνη για τη χρήση του προσωπικού κωδικού (password)
4. Ενημέρωση για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού κωδικού (password)
5. Αποστολή ενημερωτικού υλικού
7. Καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους (διαφημιζόμενους ή άλλους)
8. Υπεύθυνος για τυχόν καταβολή αμοιβών τρίτων και τον ίδιο εξοπλισμό
9. Δεοντολογία μελών
10. Υποχρεώσεις χρηστών
11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας–σήματα
12. Περιορισμός ευθύνης
13. Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές
14. Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους
15. Ομάδες συζητήσεων
16. Ψηφοφορίες
17. Εφαρμοστέο Δίκαιο
18. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος 4hr.gr και η Ε.ΝΕ.Κ.Α Ε.Π.Ε που δημιούργησε και συμβάλλει στη διαρκή τροφοδότηση και ανάπτυξή του, προσφέρουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σε όσες και όσους επισκέπτονται, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή συνεργάζονται αναρτώντας δικά τους κείμενα και αρχεία, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους χρήσης.


top^

2. Παροχή αληθών πληροφοριών

Όσες και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως χρήστες του δικτυακού τόπου συμφωνούν α) να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις κατά το δυνατόν πληροφορίες και β) να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους όταν υπάρχει κάποια μεταβολή.
top^

3. Ευθύνη για τη χρήση του προσωπικού κωδικού (password)

Ο δικτυακός τόπος 4hr.gr παρέχει σε όσες και σε όσους εγγραφούν ως χρήστες και αποδεχτούν τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, ένα προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και το όνομα χρήστη (username) που επιλέγουν. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για κάθε πράξη που θα διενεργηθεί με τον προσωπικό τους κωδικό και με το δικό τους όνομα και λογαριασμό χρήσης.


top^

4. Ενημέρωση για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού κωδικού (password)

Αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού τους κωδικού (password) και του ονόματος χρήστη (username), συμφωνούν να ενημερώσουν άμεσα τον δικτυακό τόπο. Το 4hr.gr και η Ε.ΝΕ.Κ.Α Ε.Π.Ε δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει.


top^

5. Αποστολή ενημερωτικού υλικού

Το 4hr.gr έχει το δικαίωμα – εφόσον δεν εκφρασθεί αντίθετη βούληση – να αποστείλει ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό στους χρήστες του.


top^

7. Καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους (διαφημιζόμενους ή άλλους)

Ο δικτυακός τόπος 4hr.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους που παρέχουν οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες καθώς και για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μεταξύ χρήστη και τρίτου – διαφημιζόμενου στον δικτυακό τόπο ή μη.


top^

8. Υπεύθυνος για τυχόν καταβολή αμοιβών τρίτων και τον ίδιο εξοπλισμό

Όσες και όσοι επισκέπτονται το δικτυακό τόπο 4hr.gr έχουν την ευθύνη για καταβολή αμοιβών, τελών σε τρίτους φορείς (παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου). Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την πρόσβασή τους.


top^

9. Δεοντολογία μελών

Το 4hr.gr παρέχει μεν στους εγγεγραμμένους χρήστες την υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση, δημοσίευση περιεχομένου, αλλά όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα αρχεία ήχου, τα βίντεο και εν γένει όλο το περιεχόμενο, παραμένουν αποκλειστικά στην ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο πηγάζουν. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή με άλλο τρόπο καθιστά διαθέσιμο μέσω του 4hr.gr.
To 4hr.gr δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους εγγεγραμμένους χρήστες στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Δεν εγγυάται επομένως την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι μπορεί κατά τη χρήση του 4hr.gr να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Το 4hr.gr και η Ε.ΝΕ.Κ.Α Ε.Π.Ε δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε λάθος, ή παραλείψεις, ή ανακρίβειες σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται, ή με κάποιο τρόπο καθίσταται διαθέσιμο στις υπηρεσίες του 4hr.gr.
Σε περίπτωση που το 4hr.gr ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη /μέλους που παραβιάζει τους όρους του παρόντος.


top^

10. Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες/ μέλη του 4hr.gr συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του 4hr.gr για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητι- κό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του 4hr.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων(e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του 4hr.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφοράή/ και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου 4hr.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών(όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).
Ο χρήστης/μέλος του 4hr.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το 4hr.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το 4hr.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του 4hr.gr. Επίσης, το 4hr.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το 4hr.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο 4hr.gr, των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του 4hr.gr.


top^

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας–σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του 4hr.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του 4hr.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το 4hr.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του 4hr.gr.


top^

12. Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το 4hr.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του 4hr.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το 4hr.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το 4hr.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το 4hr.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το 4hr.gr.


top^

13. Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 4hr.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του 4hr.gr και γενικά προς την κοινότητα των στελεχών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των χρηστών του internet ευρύτερα και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το 4hr.gr και η Ε.ΝΕ.Κ.Α Ε.Π.Ε αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυώνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του 4hr.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.


top^

14. Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το 4hr.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το 4hr.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


top^

15. Ομάδες συζητήσεων

Το 4hr.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους δικούς τους πίνακες ανακοινώσεων (message boards), παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση σε message boards που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες του 4hr.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το 4hr.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το 4hr.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το 4hr.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.


top^

16. Ψηφοφορίες

Το 4hr.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το 4hr.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Το 4hr.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το 4hr.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.


top^

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του 4hr.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του 4hr.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


top^

18. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του 4hr.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το 4hr.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.


top^

Βασικό Μενού

Ανάρτηση αρχείων
Aνάρτησε χρήσιμα αρχεία, συνεργάσου, μοιράσου!
Νομική Βιβλιοθήκη

Εργατική Νομοθεσία

Νομολογία

Αρθρογραφία

Επιχειρησιακές Συμβάσεις

Αναζήτηση επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων

 

Αναζήτησημε περισσότερους τρόπους

Κλαδικές-επαγγελματικές ΣΣΕ

Αναζήτηση κλαδικών και ομοιο-επαγγελματικών συμβάσεων

 

Αναζήτησημε περισσότερους τρόπους
Έρευνα 4hr.gr:
Αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών

Δείτε πως αξιολογούν το ζήλο, την ταχύτητα εξυπηρέτησης,την αντικειμενικότητα, την επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων στελέχη του HR
Νέα
HR Θέματα: Πέντε βραβευμένοι HR απαντούν
Πάτησε εδώ για να διαβάσεις
4hr widgets!
Δωρεάν μηχανισμοί web
για το site ή το blog σας
Εμπλουτίστε την ιστοσελίδα σας με χρήσιμα banners και εφαρμογές για:
» Εργατική Νομοθεσία & ΣΣΕ
» Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης
e-Newsletter
Εργασιακά και άλλα νέα,
με μια ματιά,
κάθε μέρα στο e-mail σας!
» δωρεάν εγγραφή

* τα πεδία με αστερίσκο
είναι υποχρεωτικά
! υποχρεωτικά πεδία
! μη αποδεκτό e-mail
Aποζημίωση Aπόλυσης
Yπολόγισε εύκολα την νόμιμη
αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου
Έρευνες 2014
Δείτε τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποίησε το 4hr.gr για το 2014:

» Αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών 2014
» Αμοιβές 2014
» Απασχόληση 2014
» Αμοιβές HR
» Θέσεις HR