χώρος επικοινωνίας

για Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας

To 4hr.gr είναι ένα ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών, γνώσης και πληροφόρησης για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και εργασίας. Γίνε μέλος και ανάρτησε ή αναζήτησε χρήσιμα αρχεία, επικοινώνησε, συνεργάσου, μοιράσου.

Tips from the Top - Συνεντεύξεις

|
Tips from the Top
|
Συνεντεύξεις
επιστροφή
21.05.2014
Συνέντευξη
Tips
Μαρία Σιαράμπαλου

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ΜΗΤΕΡΑ

“H Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρεί τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων σε υψηλά επίπεδα...”

Ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι του HR της εταιρίας σας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού;

H Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρεί τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων σε υψηλά επίπεδα. Εφαρμόζει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τη διοίκηση ο οποίος έχει σαν στόχο ταυτόχρονα τόσο την ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και τη συνεχή βελτίωση αυτού. Εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και όπου απαιτείται ο αναγκαίος και εγκεκριμένος εξοπλισμός. Εργάζεται καθημερινά προκειμένου να συντελεστεί η αναγνώριση και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της Επιχείρησης σε Ανθρώπινο Δυναμικό. Επιπλέον προάγει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών στην εξασφάλιση της ποιότητας – ικανοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάνει συνεχείς ενέργειες προκειμένου να διατηρήσει ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον πάντα με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και προσέγγιση. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί στον ιδανικό χώρο εργασίας μας, όπου καθημερινά προσπαθούμε μέσα από τις υπηρεσίες μας να τον διασφαλίσουμε και τον αναπτύξουμε.

 

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που οδήγησαν ή συνέβαλαν στη προσπάθεια που επιβραβεύτηκε;

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΜΗΤΕΡΑ ανεξάρτητα από τη βαθμίδα, τον τίτλο και την ειδικότητα οδήγησαν και συνέβαλαν σ’ αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Ο ρόλος όλων είναι εξίσου σημαντικός κι αυτό επιβραβεύεται και με το αποτέλεσμα της διάκρισης, που δείχνει ότι όλοι μας έχουμε υιοθετήσει κοινές αξίες και στόχους προκειμένου να προσφέρουμε σημαντικές ιατρικές, νοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για όλη την οικογένεια, καθιερώνοντας το ΜΗΤΕΡΑ ως Κέντρο Αναφοράς.

 

Ποιες από τις πρακτικές ή τις δράσεις σας θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες σε άλλες εταιρίες;

To MHTEΡΑ και γενικότερα ο όμιλος ΥΓΕΙΑ δίνει μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Προάγει και αναδεικνύει τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά μέσα από τις υπηρεσίες και το αποτέλεσμα που προσφέρει. Δίνει δυνατότητες εξέλιξης και προαγωγής στα μέλη που πραγματικά το αξίζουν και παράλληλα δίνει το κίνητρο σε όλους επιθυμούν να αναλάβουν επιπλέον καθήκοντα, να εργαστούν και να το κερδίσουν. Έχει αναπτύξει ισχυρές ηθικές αξίες και δεσμεύεται μέσα από τις αποφάσεις του να προάγει την: αξιοκρατία, ισότητα, ακεραιότητα, υπευθυνότητα, σεβασμό, συμμόρφωση, αντικειμενικότητα εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη, αξιοπιστία, αριστεία, τήρηση νόμων και κανονισμών, διαφάνεια, δικαιοσύνη, βιωσιμότητα, δέσμευση της εταιρικής μας κουλτούρα, ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Επιπλέον προάγει τις αρχές και τις αξίες της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και αυτό αποδεικνύεται μέσω των συνεχών δράσεων μας, για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, την αγορά και το περιβάλλον και τη συμμετοχή όλου του προσωπικού.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα από τις δράσεις μας, όπως: τη συγκέντρωση 4 τόνων διάφορων τροφίμων από το σύνολο του προσωπικού μας και τη χορηγία μας στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Περιστερίου, τον δωρεάν εμβολιασμό μικρών παιδιών στο Πολυϊατρείο των Γιατρών του κόσμου στο Πέραμα, με στόχο την πρόληψη σε διάφορα σοβαρά νοσήματα, την προσφορά εκτυπωτικών μηχανημάτων και φωτοτυπικών σε δημοτικά και γυμνάσια σχολεία για τη διευκόλυνση των μικρών μαθητών και την εθελοντική Τράπεζα Αίματος των εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω τη βαρύτητα που δίνεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού μας. Υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός και πλάνο εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόμενους. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης υλοποιούνται ημερίδες που σκοπό έχουν την ενημέρωση, την προστασία και την πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, όπως ενδεικτικά σεμινάρια Πυρασφάλειας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σεμινάρια σχετικά με αντισηψία και πρόληψη Λοιμώξεων σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Λοιμώξεων. Προκειμένου να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι που έχουν τεθεί όπως ενδεχομένως η απόκτηση συγκεκριμένων πιστοποιήσεων (π.χ. Baby Friendly Hospital), υλοποιούνται στοχευόμενες εκπαιδεύσεις προς όλο το προσωπικό, που σκοπό έχουν τον προσανατολισμό της ομάδας στην υλοποίηση του στόχου. Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν στη διοίκηση την κάλυψη των εξόδων για μεταπτυχιακές σπουδές προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Είναι εύκολα αντιληπτή η έμφαση που δίνουμε σε αυτό το σημαντικό κομμάτι.

 

Ποια ήταν τα μεγαλύτερα εμπόδια στη προσπάθειά σας;

Η οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας υπήρξε το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή μας την προσπάθεια μας. Καταβάλλουμε καθημερινά προσπάθειες για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας και τους στόχους μας, να ανταπεξέλθουμε στις δεσμεύσεις μας και παράλληλα να διασφαλίσουμε τις παροχές του προσωπικού μας αλλά και διατηρήσουμε ένα υγιές και σωστό περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Σύντομο βιογραφικό
Ονομάζομαι Μαρία Σιαράμπαλου εργάζομαι στον όμιλο ΥΓΕΙΑ 18 έτη και έχω αποκτήσει πολυετή εμπειρία για τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Τα τελευταία 10 έτη εργάζομαι στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και ασχολούμαι αποκλειστικά με θέματα που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού. Και από τον Ιούλιο του 2013 κατέχω την θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του ΜΗΤΕΡΑ.

στη Bιβλιοθήκη μου
Εκτύπωση
Αποστολή
top^

Βασικό Μενού

Ανάρτηση αρχείων
Aνάρτησε χρήσιμα αρχεία, συνεργάσου, μοιράσου!
Νομική Βιβλιοθήκη

Εργατική Νομοθεσία

Νομολογία

Αρθρογραφία

Επιχειρησιακές Συμβάσεις

Αναζήτηση επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων

 

Αναζήτησημε περισσότερους τρόπους

Κλαδικές-επαγγελματικές ΣΣΕ

Αναζήτηση κλαδικών και ομοιο-επαγγελματικών συμβάσεων

 

Αναζήτησημε περισσότερους τρόπους
Έρευνα 4hr.gr:
Αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών

Δείτε πως αξιολογούν το ζήλο, την ταχύτητα εξυπηρέτησης,την αντικειμενικότητα, την επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων στελέχη του HR
Νέα
HR Θέματα: Πέντε βραβευμένοι HR απαντούν
Πάτησε εδώ για να διαβάσεις
4hr widgets!
Δωρεάν μηχανισμοί web
για το site ή το blog σας
Εμπλουτίστε την ιστοσελίδα σας με χρήσιμα banners και εφαρμογές για:
» Εργατική Νομοθεσία & ΣΣΕ
» Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης
e-Newsletter
Εργασιακά και άλλα νέα,
με μια ματιά,
κάθε μέρα στο e-mail σας!
» δωρεάν εγγραφή

* τα πεδία με αστερίσκο
είναι υποχρεωτικά
! υποχρεωτικά πεδία
! μη αποδεκτό e-mail
Aποζημίωση Aπόλυσης
Yπολόγισε εύκολα την νόμιμη
αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου
Έρευνες 2014
Δείτε τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποίησε το 4hr.gr για το 2014:

» Αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών 2014
» Αμοιβές 2014
» Απασχόληση 2014
» Αμοιβές HR
» Θέσεις HR