Πατήστε εδώ αν δεν βλέπετε σωστά το newsletter
Τεύχος 2
Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2014
HR Θέματα: αμοιβές HR 2014
Περιεχόμενα
Οι αμοιβές των HR το 2014 » Γενική εικόνα »
Λιγότερο συχνές οι μειώσεις το 2014
Εξωστρεφείς επιχειρήσεις »
Σταθερά καλύτερες οι προοπτικές
Ελληνικές/πολυεθνικές »
Συγκρίσιμη πλέον η εικόνα
Φαρμακευτικές »
Σταθεροποίηση αμοιβών
Υγεία »
Πρωταγωνιστεί στις μειώσεις αμοιβών
Τουρισμός »
Θετικό ισοζύγιο
Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες »
Αβεβαιότητα προμηνύει μειώσεις
Υπηρεσίες »
Σταθερότητα
Βιομηχανία »
Συνεχίζονται οι μειώσεις
Ενέργεια »
Μειώσεις και το 2014
Εμπόριο »
Μειώσεις τέλος. Σχεδόν.
Τηλεπικοινωνίες »
1 στις 4 επιχειρήσεις θα μειώσουν τις αμοιβές
Οι αμοιβές των HR το 2014
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σας παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας που αφορά την εξέλιξη των αμοιβών των στελεχών HR για το 2014 .
Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού από την έρευνα ότι οι μειώσεις αμοιβών αφορούν πλέον πολύ λιγότερες επιχειρήσεις. Σε συγκεκριμένους κλάδους βέβαια, (Υγεία, Βιομηχανία, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες και Τράπεζες), παραμένει αρκετά ισχυρή ακόμα, αν και ασθενέστερη, η τάση για μείωση αμοιβών των στελεχών HR.
Σε άλλους κλάδους υπάρχει πλήρης θετική αντιστροφή. Όμως η πρόβλεψη για το γενικό ισοζύγιο αμοιβών (εκτιμήσεις για αυξήσεις μείον τις εκτιμήσεις για μειώσεις), παραμένει αρνητική.


Γιάννης Τουτζιαράκης (Δ.Ν.)
Διευθυντής του 4hr.gr
Γενική εικόνα
Λιγότερο συχνές οι μειώσεις το 2014
Η πιθανότητα μείωσης των αμοιβών για τα στελέχη HR έχει μειωθεί από 46% το 2012, στο 17% το 2014. 17% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι μπορεί να προβούν σε μειώσεις των αμοιβών για τα στελέχη HR το 2014. 12% εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις.
...περισσότερα
Εκτίμηση επιχειρήσεων για μειώσεις ή αυξήσεις των αμοιβών για τα στελέχη HR
Εξωστρεφείς επιχειρήσεις
Σταθερά καλύτερες οι προοπτικές
Τα στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, δηλαδή αυτές που σημαντικό μέρος των πωλήσεων και των εσόδων τους πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, έχουν τη μικρότερη πιθανότητα να υποστούν μειώσεις αμοιβών.
...περισσότερα
Μικρότερη η πιθανότητα για μειώσεις αμοιβών στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις
Ελληνικές/πολυεθνικές
Πρόθεση επιχειρήσεων... για μειώσεις αμοιβών στα στελέχη HR
Συγκρίσιμη πλέον η εικόνα
Η εξέλιξη των αμοιβών HR σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις δείχνει ότι κατά το 2014 πλέον περίπου το ίδιο ποσοστό επιχειρήσεων απαντούν ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις αμοιβών των HR. Όμως τα δυο προηγούμενα έτη η διαφορά ήταν δραματική.
...περισσότερα
Φαρμακευτικές
Σταθεροποίηση αμοιβών
Μετά το ισχυρό σοκ του 2012 κατά το οποίο στο 36% των επιχειρήσεων καταγράφηκαν μειώσεις θέσεων και μειώσεις αμοιβών, η κατάσταση στο μέτωπο των αμοιβών βελτιώνεται συνεχώς.
...περισσότερα
Υγεία
Πρωταγωνιστεί στις μειώσεις αμοιβών
Σε αμετάβλητα υψηλά ποσοστά παραμένει η εκτίμηση ότι θα μειωθούν οι αμοιβές των HR στην Υγεία. 36% των επιχειρήσεων στην υγεία προβλέπουν μειώσεις για το 2014, ποσοστό ίδιο με αυτό του 2013. Μηδενίζονται οι επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι θα υπάρξουν αυξήσεις το 2013.
...περισσότερα
Τουρισμός
Θετικό ισοζύγιο
Οι μειώσεις αμοιβών για τα στελέχη HR στον κλάδο του τουρισμού αφορούν πλέον το 11% των επιχειρήσεων. Τόσο η υποχώρηση των εκτιμήσεων για μειώσεις όσο και η αύξηση των εκτιμήσεων για αυξήσεις κατά το 2014 αποτυπώνουν τη θετική πορεία του κλάδου.
...περισσότερα
Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες
Αβεβαιότητα προμηνύει μειώσεις
Το ισοζύγιο θέσεων για HR στις τράπεζες επιδεινώνεται για το 2014. Η διαφορά των επιχειρήσεων που εκτιμούν ότι θα μειώσουν θέσεις HR αν αφαιρεθούν όσες δήλωσαν ότι θα προβούν σε προσλήψεις έφθασαν το 27% στις τράπεζες. Όμως σε ότι αφορά τις αμοιβές HR το ισοζύγιο εκ πρώτης όψεως φαίνεται θετικό.
...περισσότερα
Μειώση στις θέσεις HR, αύξηση στις αμοιβές
Υπηρεσίες
Σταθερότητα
Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις για το 2014 από 25% πέφτουν στο 13%. Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις ανέρχονται ακριβώς στο ίδιο ποσοστό, 13%. Το ισοζύγιο είναι μηδενικό, όμως η βελτίωση έναντι του 2013 είναι αισθητή.
...περισσότερα
Βιομηχανία
Συνεχίζονται οι μειώσεις
Οι εκτιμήσεις για μειώσεις των αμοιβών των στελεχών HR στη βιομηχανία παραμένουν και το 2014 σε υψηλό επίπεδο, στο 24% έναντι 38% το 2013 και 39% το 2012. Μικρότερο το ποσοστό αυτών που προσδοκούν αυξήσεις. Ανέρχονται στο 7% το 2014 έναντι 12% το 2013.
...περισσότερα
Εκτιμήσεις για μειώσεις των αμοιβών των στελεχών HR στη βιομηχανία
Ενέργεια
Eκτιμήσεις για τις αμοιβές των στελεχών HR στον κλάδο της Ενέργειας
Μειώσεις και το 2014
Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων, 33%, έναντι 42% το 2013, εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μειώσεις των αμοιβών για τα στελέχη HR. Σε συνδυασμό με το μικρό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι θα χορηγήσουν αυξήσεις οδηγούν σε ένα αρνητικό ισοζύγιο αμοιβών πολύ υψηλότερο του γενικού, το οποίο ανέρχεται στο -25% έναντι -34% το 2013.
...περισσότερα
Εμπόριο
Μειώσεις τέλος. Σχεδόν.
Κλείνει ο κύκλος μειώσεων αμοιβών στελεχών HR στο εμπόριο. Το 9% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις αμοιβών το 2014 (έναντι 24% το 2013). Αντίθετα αυξάνονται στο 74% από 69% το 2013 οι επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν σταθερές τις αμοιβές.
...περισσότερα
Eκτιμήσεις για μειώσεις των αμοιβών των στελεχών HR στο εμπόριο
Τηλεπικοινωνίες
Πρόθεση επιχειρήσεων για μειώσεις και αυξήσεις των αμοιβών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών
1 στις 4 επιχειρήσεις θα μειώσουν τις αμοιβές
Οι αμοιβές των στελεχών HR στις τηλεπικοινωνίες αναμένεται ότι θα περιοριστούν. Το 27% των επιχειρήσεων το 2014 όπως και το 2013 θα μειώσουν αμοιβές. Ταυτόχρονα μόλις το 9% αναμένεται ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις το 2014 έναντι 18% το 2013.
...περισσότερα
Πρόσφατα Newsletter
Αναζητήστε πληροφορίες και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας από τα προηγούμενα τεύχη μας:
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Ευχαριστούμε που μας διαβάσατε!
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή σχόλιο επικοινωνείστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 8220104 ή στο e-Mail: info@4hr.gr

Αυτό το μήνυμα δε μπορεί να θεωρηθεί SPAM επειδή πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2002/58), καθώς δηλώνονται τα στοιχεία του αποστολέα και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ποτέ ενημερωτικά μηνύματα από το www.4hr.gr παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Design and development by The Zyme