Πατήστε εδώ αν δεν βλέπετε σωστά το newsletter
Τεύχος 3
Τρίτη 04 Μαρτίου 2014
HR Θέματα: απασχόληση 2014
Περιεχόμενα
Θετικό ισοζύγιο θέσεων εργασίας. Για πρώτη φορά. » Περισσότερες θέσεις για το 2014; »
Για πρώτη φορά
Βιομηχανία »
Επιδείνωση και μείωση θέσεων
Τουρισμός/Υπηρεσίες εστίασης »
Πρώτοι, με 50%, στις αυξήσεις θέσεων
Υγεία »
Θετικό και το 2014 το ισοζύγιο
Φαρμακευτικές »
Βελτιώνονται οι προοπτικές
Εμπόριο »
Παρά τη βελτίωση ελαφρά αρνητικό ακόμα το ισοζύγιο
Υπηρεσίες »
Λίγο πάνω από το μέσο όρο
Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες »
Μείωση θέσεων και το 2014
Ενέργεια »
Αλματώδης θετική άνοδος
Τηλεπικοινωνίες »
Σταθερά θετικό το ισοζύγιο
Κατασκευές-Μεταφορές »
Συνεχίζονται οι μειώσεις
Εξωστρεφείς επιχειρήσεις »
Δρόμος μετ΄υψηλών εμποδίων
Άλλες έρευνες για την απασχόληση »
Θετικό ισοζύγιο θέσεων εργασίας. Για πρώτη φορά.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας παρουσιάζουμε τα ευρήματα που αφορούν τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την απασχόληση το 2014. Θα μειώσουν; Θα αυξήσουν το προσωπικό τους; Θα το διατηρήσουν στα ίδια μεγέθη; Πώς θα εξελιχθεί το ισοζύγιο θέσεων (θετικές εκτιμήσεις μείον αρνητικές εκτιμήσεις);

Με τη δική σας αναντικατάστατη συμμετοχή, (κοντά στις 300 επιχειρήσεις και στελέχη διεύθυνσης προσωπικού με πάνω από 35 εργαζόμενους από όλους τους κλάδους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο) έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για όλους σχεδόν τους κλάδους.

Από αυτά τα ευρήματα προκύπτουν:
  1. Για πρώτη φορά μετά το 2010 το ισοζύγιο θέσεων εργασίας είναι θετικό. Θα ανέρχεται στο +2%.
  2. Περιορίζονται οι επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι θα μειώσουν το προσωπικό τους.
  3. Εμφανίζεται σταθερό (ή στάσιμο) το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα αυξήσουν το προσωπικό τους.
  4. Αυξάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν σταθερό το μέγεθος του προσωπικού τους.
Ενδιαφέροντα είναι τα επί μέρους ευρήματα κατά κλάδο ή κατά μέγεθος απασχόλησης.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει και το εύρημα που αφορά τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Συναντούν μεγαλύτερες δυσκολίες να επανέλθουν σε θετική πορεία. Συνεχίζεται η συρρίκνωση της απασχόλησης στον τομέα, του οποίου η πορεία θα έπρεπε να είναι ο δείκτης για το δυναμισμό και την ανταγωνιστικότητα στο διεθνή στίβο.
Γιάννης Τουτζιαράκης (Δ.Ν.)
Διευθυντής του 4hr.gr
Περισσότερες θέσεις για το 2014;
Για πρώτη φορά
Θετικό για πρώτη φορά αναμένεται το ισοζύγιο θέσεων εργασίας για το 2014. Από το -9% που ανερχόταν το 2013 θα ανέλθει στο +2% το 2014. Η συνολική μεταβολή από το -9% στο +2% φτάνει στις 11 μονάδες.
...περισσότερα
Θετικό αναμένεται το ισοζύγιο θέσεων εργασίας για το 2014 έναντι της περσινής χρονιάς.
Βιομηχανία
Επιδεινώνεται το ισοζύγιο για το 2014.
Επιδείνωση και μείωση θέσεων
Το αρνητικό ισοζύγιο θέσεων εργασίας στη Βιομηχανία παραμένει και το 2014 σε υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο -23% το 2014 έναντι -22% το 2013. Αυτή η επιδείνωση οφείλεται στο σημαντικά μικρότερο αριθμό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι θα αυξήσουν το συνολικό αριθμό εργαζομένων κατά το 2014.
...περισσότερα
Τουρισμός/Υπηρεσίες εστίασης
Πρώτοι, με 50%, στις αυξήσεις θέσεων
Συνεχίζεται η σημαντική άνοδος στο ισοζύγιο θέσεων εργασίας στον Τουρισμό/Υπηρεσίες εστίασης. Το ισοζύγιο θέσεων εκτιμάται ότι το 2014 θα φτάσει το +44% έναντι +33% το 2013. Συνολικά διαφοροποιείται κατά 11 μονάδες. Το 50% των επιχειρήσεων, όπως και το 2013, θα αυξήσουν το συνολικό επίπεδο απασχόλησης κατά το 2014.
...περισσότερα
Υγεία
Θετικό και το 2014 το ισοζύγιο
Θετικό αλλά μικρότερο από αυτό του 2013 αναμένεται το ισοζύγιο θέσεων εργασίας για το 2014. Θα ανέλθει στο  + 18% έναντι +27% το 2013. Περιορίζονται στο 9% οι επιχειρήσεις που θα μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων ενώ το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 18%.
...περισσότερα
Φαρμακευτικές
Βελτιώνονται οι προοπτικές
Ισχυρό θετικό ισοζύγιο θέσεων εργασίας στις Φαρμακευτικές που θα ανέρχεται στο 17% το 2014 έναντι 0% το 2013. Ο περιορισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που θα μειώσουν το προσωπικό από το 35% του 2013 στο 12% το 2014 διαμορφώνει έντονα θετικό το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας στον κλάδο...
...περισσότερα
Εμπόριο
Παρά τη βελτίωση ελαφρά αρνητικό ακόμα το ισοζύγιο
Το ισοζύγιο θέσεων εργασίας θα ανέρχεται στο -1% το 2014 έναντι του -7% το 2013. Φτάνει στο σημείο ισορροπίας. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στον περιορισμό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις προσωπικού.
...περισσότερα
Εκτίμηση για μειώσεις και αυξήσεις του προσωπικού στο εμπόριο.
Υπηρεσίες
Εκτίμηση για αύξηση των απολύσεων αλλά ακόμη περισσότερο των προσλήψεων το 2014.
Λίγο πάνω από το μέσο όρο
Θετικό το ισοζύγιο θέσεων εργασίας στις Υπηρεσίες με αντιφατικές τάσεις.
Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα μειώσουν το συνολικό αριθμό εργαζομένων αυξάνονται από 19% το 2013 στο 22% το 2014. Όμως ακόμα περισσότερο αυξάνονται οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα αυξήσουν το προσωπικό τους.
...περισσότερα
Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες
Περίπου το 1/4 των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι θα μειώσουν προσωπικό.
Μείωση θέσεων και το 2014
Συνεχίζονται οι μειώσεις θέσεων εργασίας στις Τράπεζες / Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες και το 2014. Το ισοζύγιο θέσεων εργασίας που ανήλθε στο -40% κατά το 2013 εκτιμάται ότι θα παραμείνει υψηλό στο -26% το 2014.
...περισσότερα
Ενέργεια
Αλματώδης θετική άνοδος
Θετική μεταστροφή στο ισοζύγιο θέσεων εργασίας στην Ενέργεια. Το ισοζύγιο θέσεων εργασίας από -34% κατά το 2013 εμφανίζεται θετικό, +9% για το 2014. Περιορίζεται από το 42% (2013) στο 8% (2014) ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν σε μειώσεις. Αυξάνει από 8% (2013) στο 17% (2014) ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας.
...περισσότερα
17% των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις προσωπικού το 2014.
Τηλεπικοινωνίες
27% των εταιρειών θα προχωρήσουν σε αύξηση του προσωπικού έναντι 9% που εκτιμάται ότι θα το μειώσουν.
Σταθερά θετικό το ισοζύγιο
Ανοδικά θετικό το ισοζύγιο θέσεων εργασίας στις Τηλεπικοινωνίες. Το ισοζύγιο θέσεων ανερχόταν στο 9% το 2013 και για το 2014 θα διπλασιαστεί στο 18%. Οι εκτιμήσεις για μείωση προσωπικού παρέμειναν χαμηλές στο 9% το 2014, όπως και το 2013.
...περισσότερα
Κατασκευές-Μεταφορές
Συνεχίζονται οι μειώσεις
Περιορίστηκαν οι μειώσεις. Αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους σταθερό. Ούτε μια επιχείρηση δεν δήλωσε ότι θα αυξήσει προσωπικό. Το ισοζύγιο θέσεων βελτιώθηκε.
...περισσότερα
Καμία αύξηση. Μόνο μειώσεις.
Εξωστρεφείς επιχειρήσεις
Εκτιμήσεις για το σύνολο των θέσεων εργασίας από τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις για το 2014.
Δρόμος μετ΄υψηλών εμποδίων
Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερες μειώσεις θέσεων εργασίας, μικρότερη σταθερότητα, λιγότερες αυξήσεις και πιο αρνητικό ισοζύγιο θέσεων. Πιο συγκεκριμένα. Το 25% των εξωστρεφών θα μειώσουν το 2014 προσωπικό έναντι του 22% των εσωστρεφών.
...περισσότερα
Πρόσφατα Newsletter
Αναζητήστε πληροφορίες και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας από τα προηγούμενα τεύχη μας:
Ευχαριστούμε πολύ!
Ευχαριστούμε που μας διαβάσατε!
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 8220104 ή στο e-Mail: info@4hr.gr

Αυτό το μήνυμα δε μπορεί να θεωρηθεί SPAM επειδή πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2002/58), καθώς δηλώνονται τα στοιχεία του αποστολέα και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ποτέ ενημερωτικά μηνύματα από το www.4hr.gr παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Design and development by The Zyme