Πατήστε εδώ αν δεν βλέπετε σωστά το newsletter
Τεύχος 4
Τετάρτη 02 Απριλίου 2014
HR Θέματα : Αμοιβές 2014
Περιεχόμενα
editorial » Γενικές Τάσεις »
Παρά τη σημαντική βελτίωση αρνητικό το ισοζύγιο αμοιβών
Βιομηχανία »
Βελτίωση αλλά…
Τηλεπικοινωνίες »
Σταθερότητα ή στασιμότητα
Κατασκευές »
Συνεχίζεται η μείωση αμοιβών
Φαρμακευτικές »
Οι μόνοι με θετικό ισοζύγιο αμοιβών
Υγεία »
Κυριαρχούν οι μειώσεις
Υπηρεσίες »
Θετική δυναμική, θεαματική βελτίωση
Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες »
Σταθεροποίηση αμοιβών
Τουρισμός/Υπηρεσίες εστίασης »
Θετικός πρωταγωνιστής με σταθερότητα αμοιβών
Μεταφορές »
Βαρύ το φορτίο
Ενέργεια »
Αρνητική ενέργεια
Εμπόριο »
Τέλος στα αρνητικά ισοζύγια αμοιβών;
Άλλες έρευνες Αμοιβών »
editorial
Αρνητικό, στο -10%,το ισοζύγιο αμοιβών για το 2014,αν και σημαντικά βελτιωμένο.

Στο τέταρτο μέρος της έρευνας παρουσιάζονται οι τάσεις στις αμοιβές των απασχολουμένων για το 2014. Η γενική εικόνα έναντι του 2013 είναι ολοφάνερα βελτιωμένη. Οι επιχειρήσεις που θα μειώσουν αμοιβές περιορίζονται στο 22%. Οι επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι θα αυξήσουν αμοιβές αυξάνονται στο 12%. Το ισοζύγιο αμοιβών από -28% το 2013 εκτιμάται ότι θα φτάσει στο -10% για το 2014.

 Παραμένει για μια ακόμα χρονιά αρνητικό αλλά είναι σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 2013. Η σύγκριση με σχεδόν όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι βέβαια οδυνηρή.
Παρότι το γενικό ισοζύγιο αμοιβών είναι αρνητικό, στις Φαρμακευτικές το ισοζύγιο είναι θετικό για δεύτερη χρονιά. Στον Τουρισμό/Υπηρεσίες εστίασης, στις Τράπεζες/Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις Τηλεπικοινωνίες το ισοζύγιο είναι πλέον μηδενικό και όχι αρνητικό. Σχεδόν σε όλους τους κλάδους υπάρχει σημαντική βελτίωση.

 Τις μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εσωστρεφείς επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις με 50-99 εργαζόμενους, οι Κατασκευές, οι Μεταφορές, η Βιομηχανία, η Ενέργεια και η Υγεία. Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις,αυτές που δραστηριοποιούνται στο Φάρμακο και όσες απασχολούν 250-499 εργαζόμενους είναι οι επιχειρήσεις που προπορεύονται στη θετική μεταστροφή στις αμοιβές.

Χωρίς τη συμμετοχή των στελεχών περίπου 300 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατή. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα είναι χρήσιμα για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ειδικά σε ορισμένους κλάδους θα διασφαλίσει ακόμα πιο αντιπροσωπευτικά και πλούσια σε πληροφορίες αποτελέσματα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
Γιάννης Τουτζιαράκης
Διευθυντής του 4hr.gr
Γενικές Τάσεις
Μόνο το 12% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις αμοιβές αλλά πολύ λιγότερες δήλωσαν ότι θα τις μειώσουν σε σχέση με πέρυσι.
Παρά τη σημαντική βελτίωση αρνητικό το ισοζύγιο αμοιβών
Το ισοζύγιο αμοιβών εκτιμάται ότι θα φτάσει το -10% το 2014 έναντι -28% το 2013. Οι δηλώσεις επιχειρήσεων ότι θα μειώσουν αμοιβές έναντι των εκτιμήσεων ότι θα αυξήσουν υπερτερούν πλέον κατά 10%.
...περισσότερα
Βιομηχανία
Βελτίωση αλλά…
Το ισοζύγιο αμοιβών παραμένει αρνητικό (-21%) το 2014 αλλά σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 2013 (-45%). Μαζί με την Υγεία (-36%) και την Ενέργεια (-34%) ανήκει στους κλάδους με το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο αμοιβών. Απέχει 10 μονάδες από το μέσο ισοζύγιο αμοιβών όλων των επιχειρήσεων.
...περισσότερα
Ο κλάδος της βιομηχανίας έχει ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά ισοζύγια αμοιβών.
Τηλεπικοινωνίες
Εκτίμηση για μηδενικό ισοζύγιο το 2014.
Σταθερότητα ή στασιμότητα
Το ισοζύγιο αμοιβών παύει να είναι αρνητικό. Για το 2014 εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικό. Δεν υπερτερούν ούτε οι εκτιμήσεις για μειώσεις αποδοχών, ούτε οι εκτιμήσεις για αυξήσεις. Απέχει κατά 10 μονάδες από το μέσο όρο που βρίσκεται στο -10% για το 2014.
...περισσότερα
Κατασκευές
Συνεχίζεται η μείωση αμοιβών
Το δραματικό ισοζύγιο αμοιβών του 2013 με -83% περιορίζεται αισθητά στο -33%...
...περισσότερα
Ο κλάδος των κατασκευών υπολείπεται δραματικά σε όλους τους δείκτες τους υπόλοιπους κλάδους .
Φαρμακευτικές
Οι μόνοι με θετικό ισοζύγιο αμοιβών
Το ισοζύγιο αμοιβών στις Φαρμακευτικές από το +6% το 2013 βελτιώνεται στο +12% το 2014. Είναι ο κλάδος με το θετικότερο ισοζύγιο αμοιβών και το 2013 και το 2014. Απέχει από το γενικό μέσο όρο που βρίσκεται στο -10% κατά 22 μονάδες.
...περισσότερα
Υγεία
Κυριαρχούν οι μειώσεις
Το ισοζύγιο αμοιβών και το 2014 θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό. Με -36% έναντι -55% του 2013. Είναι ο κύκλος με τις περισσότερες εκτιμήσεις για μειώσεις αμοιβών.
...περισσότερα
Υπηρεσίες
Θετική δυναμική, θεαματική βελτίωση
Βελτίωση κατά 26 μονάδες παρουσιάζει το ισοζύγιο αμοιβών στον κλάδο των Υπηρεσιών. Το ισοζύγιο αμοιβών το 2014 ανέρχεται στο -3% έναντι -29% του 2013. Είναι αρκετά καλύτερο από το γενικό μέσο όρο που για το 2014 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο -10%.
...περισσότερα
Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες
Οι εκτιμήσεις για αυξήσεις και μειώσεις βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία για το 2014.
Σταθεροποίηση αμοιβών
Το ισοζύγιο αμοιβών για το 2014 είναι μηδενικό. Εκτιμήσεις για αυξήσεις και μειώσεις βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. Όμως υπάρχει βελτίωση κατά 7 μονάδες έναντι του 2013. Η εικόνα είναι καλύτερη κατά 10 μονάδες από το γενικό ισοζύγιο αμοιβών όλων των κλάδων.
...περισσότερα
Τουρισμός/Υπηρεσίες εστίασης
Θετικός πρωταγωνιστής με σταθερότητα αμοιβών
Το ισοζύγιο αμοιβών στον Τουρισμό θα ανέρχεται στο 0% το 2014 ενώ έφτανε το -39% το 2013. Οι εκτιμήσεις για αυξήσεις και μειώσεις είναι ίσες. Ο κλάδος του Τουρισμού/Υπηρεσιών εστίασης βρίσκεται στη δεύτερη θέση...
...περισσότερα
Οι εκτιμήσεις για αυξήσεις και μειώσεις είναι ίσες για το 2014.
Μεταφορές
Kαμιά επιχείρηση στο κλάδο των μεταφερών δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυξήσεις το 2014.
Βαρύ το φορτίο
Στάσιμο υψηλό αρνητικό ισοζύγιο αμοιβών στις Μεταφορές, παραμένει στο 50% για δεύτερη χρονιά.
Το 50% των επιχειρήσεων, όπως και το 2013, εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις αμοιβών το 2014.
...περισσότερα
Ενέργεια
Αρνητική ενέργεια
Το ισοζύγιο αμοιβών στην Ενέργεια παραμένει στα επίπεδα του 2013 και το 2014. Παραμένει έντονα αρνητικό στο -34%. 42% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μειώσει αμοιβών και το 2014.
...περισσότερα
Εκτίμηση επιχειρήσεων για τις αμοιβές το 2014.
Εμπόριο
Η εκτίμηση για το ισοζύγιο αμοιβών για το 2014 κατατάσει τον κλάδο πολύ πάνω από το μέσο όρο (-10%)
Τέλος στα αρνητικά ισοζύγια αμοιβών;
Το ισοζύγιο αμοιβών για το 2014 εκτιμάται στο -4% έναντι -23% το 2013. Με αυτές τις επιδόσεις ο κλάδος βρίσκεται πολύ πάνω από το μέσο όρο των κλάδων (-10%).
...περισσότερα
Πρόσφατα Newsletter
Αναζητήστε πληροφορίες και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας από τα προηγούμενα τεύχη μας:
Ευχαριστούμε!
Ευχαριστούμε που μας διαβάσατε!
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 8220104 ή στο e-Mail: info@4hr.gr

Αυτό το μήνυμα δε μπορεί να θεωρηθεί SPAM επειδή πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2002/58), καθώς δηλώνονται τα στοιχεία του αποστολέα και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ποτέ ενημερωτικά μηνύματα από το www.4hr.gr παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Design and development by The Zyme