Πατήστε εδώ αν δεν βλέπετε σωστά το newsletter
Τεύχος 6
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
HR Θέματα: Τα στελέχη HR αξιολογούν το Δημόσιο
Περιεχόμενα
Τα στελέχη HR αξιολογούν
δημόσιες Υπηρεσίες »
Βασικά Ευρήματα Αξιολόγησης »
Με 4,9 έως 5,4 βαθμολογούνται οι δημόσιοι οργανισμοί
ΙΚΑ »
Με 5,2 αξιολογούνται συνολικά οι υπηρεσίες του
Εφορία »
Με 4,9 αξιολογούνται κατά μέσο όρο οι υπηρεσίες της
Η αξιολόγηση στον ελληνικό τύπο » Επιθεωρήσεις Εργασίας »
Σημαντική βελτίωση έναντι παρελθόντος αλλά και έλλειψη αντικειμενικότητας
Υπουργείο Εργασίας »
Με τη βάση του 5 αξιολογείται συνολικά το Υπουργείο Εργασίας
ΟΑΕΔ »
Με 5,3 αξιολογούνται οι υπηρεσίες του
Τα στελέχη HR αξιολογούν
δημόσιες Υπηρεσίες
Σε όλες τις χώρες – ακόμη και στα προπύργια του φιλελευθερισμού- κάποια δημόσια αγαθά και υπηρεσίες για διαφορετικούς λόγους επιλέγεται να παράγονται μέσω του κράτους. Με πόρους που καταβάλλουν όλοι οι πολίτες. Αντίστοιχα υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες και υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τις αντίστοιχες εργασίες. 

Σε όλες τις χώρες ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ καταβάλλεται για την λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Αποτελεί μια σημαντική επένδυση όλων των πολιτών. Πρέπει επομένως να υπάρχει διαρκής μέριμνα ώστε αυτές οι υπηρεσίες να παράγουν προστιθέμενη αξία. 

Πρέπει να αξιολογείται διαρκώς η αποδοτικότητα των πόρων που δαπανώνται. Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση. Λογοδοσία στους πολίτες. 

Στην Ελλάδα έχει αντιστραφεί η λογική αυτή. Θεωρείται δημοκρατικό δικαίωμα να μην αξιολογούνται ούτε οι υπηρεσίες, ούτε οι υπάλληλοί τους. Να μη λογοδοτούν αν και πόσο ανταποκρίθηκαν στο στόχο για τον οποίο καταβάλλονται δημόσια χρήματα. 

Το 4hr.gr οργάνωσε για πρώτη φορά την εξωτερική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου των υπηρεσιών και των υπαλλήλων που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό. Πάνω από 250 στελέχη διευθύνσεων προσωπικού αξιολόγησαν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας και της Εφορίας αλλά και τους υπαλλήλους. 

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται έχουν και ενδιαφέρον και αντιπροσωπευτικότητα. 

Στόχος του 4hr.gr είναι η έρευνα αυτή να διεξάγεται κάθε χρόνο. Να λειτουργεί ως ένας δείκτης αναφοράς, ένα βαρόμετρο για την πρόοδο ή την οπισθοδρόμηση στον τρόπο αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών αυτών των υπηρεσιών. 

Η έρευνα δεν θα υπήρχε χωρίς την αναντικατάστατη συμμετοχή των στελεχών HR. Τους ευχαριστούμε που κατέγραψαν την εμπειρία τους για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι διαφορετικοί οργανισμοί, των οποίων η βελτίωση είναι το κοινό συμφέρον όλων. Αποτελούν την κοινή περιουσία όλων των πολιτών και η καλύτερη διαχείρισή τους αφορά όλους. Ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα θα συμβάλλει θετικά στο στόχο αυτό.

Γιάννης Τουτζιαράκης (CV)
Διευθυντής του 4hr.gr
Βασικά Ευρήματα Αξιολόγησης
Συνολική αξιολόγηση από στελέχη διευθύνσεων προσωπικού.
Με 4,9 έως 5,4 βαθμολογούνται οι δημόσιοι οργανισμοί
Οι αρνητικές αξιολογήσεις υπερτερούν. Κυμαίνονται από  34% έως το 56% των κρίσεων. Οι θετικές κρίσεις φθάνουν από 15% έως 31%.

Θετικότερα (5,9 με άριστα το 10) αξιολογείται η επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων. Ο ζήλος και η ταχύτητα εξυπηρέτησης βαθμολογούνται κατά μέσο όρο με 5. Σε αρκετούς οργανισμούς ο ζήλος και η ταχύτητα βαθμολογούνται κάτω από τη βάση του 5.

Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών HR των επιχειρήσεων, από 59% έως 73%, θεωρούν ότι οι υπάλληλοι δεν είναι αντικειμενικοί.

Θετικότερη η εικόνα των οργανισμών έναντι του παρελθόντος για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις με 50-99 άτομα έχουν αντίθετη εικόνα.
...περισσότερα
ΙΚΑ
Με 5,2 αξιολογούνται συνολικά οι υπηρεσίες του
Πυκνές επαφές και υψηλό διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις λόγω ΙΚΑ. 

Το 68% των στελεχών HR  θεωρούν ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ δεν είναι αντικειμενικοί.

Οι θετικές κρίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ έναντι του παρελθόντος υπερτερούν κατά 7% των αρνητικών.  Η γενική εικόνα βελτίωσης όμως, αναιρείται για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους.
...περισσότερα
Αξιολόγηση από στελέχη διευθύνσεων προσωπικού.
Εφορία
Με ρυθμούς ...χελώνας κινείται η εφορία κατά τα ευρήματα της αξιολόγησης.
Με 4,9 αξιολογούνται κατά μέσο όρο οι υπηρεσίες της
Η πλέον χρονοβόρα για τις επιχειρήσεις αναδεικνύεται η εφορία. Σε μικρή απόσταση ακολουθεί το ΙΚΑ.

Αρνητικά με 4,7 αξιολογείται ο ζήλος των υπαλλήλων. Η διαφορά αρνητικών θετικών κρίσεων ανέρχεται στο 39% των κρίσεων.

Οριακή βελτίωση έναντι παρελθόντος. Οι κρίσεις για βελτίωση υπερτερούν κατά 2%. Δε συμμερίζονται αυτή την άποψη τα  στελέχη HR σε επιχειρήσεις με 50-99 εργαζόμενους.

Το 73% των στελεχών HR των επιχειρήσεων διαπιστώνουν έλλειψη αντικειμενικότητας των υπαλλήλων.
...περισσότερα
Επιθεωρήσεις Εργασίας
Σημαντική βελτίωση έναντι παρελθόντος αλλά και έλλειψη αντικειμενικότητας
Υπερτερούν κατά 21% οι θετικές κρίσεις ως προς τη σύγκριση του τελευταίου έτους με το παρελθόν.

Το 70% των στελεχών HR  θεωρούν ότι οι υπάλληλοι των επιθεωρήσεων εργασίας δεν είναι αντικειμενικοί.

Οι επιθεωρήσεις εργασίας και ως οργανισμοί και ως υπάλληλοι συγκεντρώνουν τις σχετικά θετικότερες κρίσεις έναντι των άλλων οργανισμών. Ως υπηρεσία βαθμολογείται με 5,4 ενώ οι υπάλληλοι βαθμολογούνται με 5,7. Η γνώση του αντικειμένου βαθμολογείται με 6,1 αλλά ο ζήλος με 5,3 όπως και η ταχύτητα εξυπηρέτησης. Ο βαθμός οργάνωσης τους βαθμολογείται με 5 με άριστα το 10.
...περισσότερα
Αξιολόγηση για την αντικειμενικότητα των υπαλλήλων επιθεωρήσεων εργασίας.
Υπουργείο Εργασίας
Γενική αξιολόγηση από στελέχη διευθύνσεων προσωπικού.
Με τη βάση του 5 αξιολογείται συνολικά το Υπουργείο Εργασίας
Αν και το επίπεδο οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας βαθμολογείται με 4,8 το επίπεδο εξυπηρέτησης βαθμολογείται θετικότερα, με 5,4.

Η επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων βαθμολογείται με 5,7, όμως ο ζήλος τους με 4,8 και η ταχύτητα εξυπηρέτησης με 4,7.

Τα στελέχη  HR των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι υπάρχει βελτίωση υπερτερούν κατά 8%.

Υπερτερούν κατά 28% οι κρίσεις για έλλειψη αντικειμενικότητας των υπαλλήλων έναντι των επιχειρήσεων όμως το Υπουργείο Εργασίας καταλαμβάνει τη δεύτερη καλύτερη, σχετικά θέση. Τα ποσοστά για έλλειψη αντικειμενικότητας όμως εμφανίζονται γενικά πολύ ψηλά.
...περισσότερα
ΟΑΕΔ
Με 5,3 αξιολογούνται οι υπηρεσίες του
Υπερτερούν γενικά κατά 8% οι κρίσεις για βελτίωση των υπηρεσιών έναντι του παρελθόντος. Όμως οι αρνητικές κρίσεις για επιδείνωση υπερτερούν κατά 9% στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50-99 εργαζόμενους.

Θετικότερα αξιολογούνται η γνώση του αντικειμένου των υπαλλήλων (5,8) και το επίπεδο εξυπηρέτησης του οργανισμού. Τη χαμηλότερη βαθμολόγηση και τις περισσότερς αρνητικές κρίσεις συγκεντρώνει το επίπεδο οργάνωσης (5) και ο ζήλος των υπαλλήλων.

Μικρότερο αλλά μεγάλο το ποσοστό των κρίσεων που διαπιστώνουν έλλειψη αντικειμενικότητας (59%) έναντι των αντίστοιχων μεγαλύτερων ποσοστών των άλλων οργανισμών.
...περισσότερα
Αρνητική η γενική εικόνα για βελτίωση του οργανισμού.
Πρόσφατα Newsletter
Αναζητήστε πληροφορίες και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας από τα προηγούμενα τεύχη μας:
Ευχαριστούμε πολύ!
Ευχαριστούμε που μας διαβάσατε!
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 8220104 ή στο e-Mail: info@4hr.gr

Αυτό το μήνυμα δε μπορεί να θεωρηθεί SPAM επειδή πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2002/58), καθώς δηλώνονται τα στοιχεία του αποστολέα και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ποτέ ενημερωτικά μηνύματα από το www.4hr.gr παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Design and development by The Zyme