Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2012
Αριθμός Νόμου 4093
Τίτλος Ν.4093/2012 Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου
Σχετικά Άρθρα 1.,2.,3.,4.
 
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση, απόλυση, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, έμμεσος εργοδότης, εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ιδιωτικά γραφεία εργασίας, καταγγελία, κατώτατος μισθ, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, μισθολογικές διατάξεις, μισθός, μνημόνιο 3, ν. 4046/2012, νόμιμος κατώτατος μισθός, προσωρινή απασχόληση, συναλλαγές εκτός ωραρίου, Φορτοεκφορτωτές, φορτοεκφορτωτής, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Σχετικά Άρθρα
 
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, απόλυση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Ομαδικές απολύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου οδηγία 2006/54/ΕΚ
Τίτλος Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 18,Άρθρο 24 ,Άρθρο 25
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανεργία, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ατύχημα, γνωστοποίηση, Διακρίσεις, δυσμενής, εγκυμοσύνη, έμμεση διάκριση, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, επιθεώρηση εργασίας, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, Κατάρτιση, Κυρώσεις, Μητρότητα, Οργάνωση, Όροι εργασίας, πατρότητα, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, σύνταξη, Συνταξιούχοι, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 87/2002
Τίτλος Π.Δ.87/2002Ιση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 11
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ατύχημα, γάμος, Γυναίκες, Διακρίσεις, έμμεση διάκριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καταγγελία σύμβασης, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, Συστήματα, υπουργείο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Ν. 2986/2002
Τίτλος Ν. 2986/2002 Οργάνωση υπηρεσιών Αβάθμιας-Ββάθμιας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 9,Άρθρο 13
 
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Απόσπαση, Διευθυντές, εκπαιδευση, εκπαιδευτικές άδειες, Εκπαιδευτικοί, Επίδομα εορτών, επίδομα ευθύνης, επίδομα θέσης, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, καταγγελία σύμβασης, πρόσληψη εκπαιδευτικών
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 178
Τίτλος Π.Δ. 178/2002 Μεταβίβαση επιχείρισης Οδ. 98/50 ΕΚ
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5 (Αρθρο 4 Οδηγίας)
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, αφερεγγυότητα, Διαβούλευση, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, Μεταβίβαση επιχειρήσεων, Μεταβίβαση επιχείρησης, μεταβολή όρων, Ομαδική ασφάλιση, παροχές, πρόστιμο, Συγχώνευση επιχειρήσεων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Ν. 2643
Τίτλος N. 2643/1998 Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 11 ,Άρθρο 18
 
Λέξεις Κλειδιά ΑΜΕΑ, αμοιβή εργασίας, ανήλικοι εργαζόμενοι, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, άτομα με ειδικές ανάγκες, δημόσιες υπηρεσίες, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, Επιχείρηση, εποχιακή απασχόληση, Εταιρεία, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταγγελία σύμβασης, λύση σχέσης εργασίας, μισθοί, μόνιμοΙ, ορισμένου χρόνου σύμβαση, πολύτεκνοι, προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων, πρόσληψη, προστατευόμενα πρόσωπα, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, Συλλογικές συμβάσεις, σύνταξη, τέκνα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1836/1989
Τίτλος Ν. 1836/1989 Απασχόληση-επαγγελματική κατάρτιση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 42
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, θυρωρός, καταγγελία σύμβασης, προώθηση απασχόλησης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 410/1988
Τίτλος Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 48,Άρθρο 49,Άρθρο 50,Άρθρο 51,Άρθρο 52,Άρθρο 55
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, Άδεια εξετάσεων, άδεια τοκετού, Άδειες, αλλαγή ειδικότητας, αναγγελία κωλύματος, ανικανότητα για εργασία, ανικανότητα πνευματική σωματική, αξίωση αποδοχών, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Απόσπαση, απουσία προσωπικού, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονική άδεια ανατροφής, διάρκεια απασχόλησης, Δοκιμαστική περίοδος, εγκυμοσύνη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικές άδειες, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λύση σύμβασης εργασίας, μερική απασχόληση, μεταβολή όρων, μετάγγιση αίματος, μεταθέσεις, μετακίνηση προσωπικού, μετάταξη, μισθωτοί δημοσίου, όριο ηλικίας, Πειθαρχικά, περικοπή αποδοχών, πρόσκαιρες ανάγκες, πρόσληψη, πρόσληψη ανάκληση, πρόσληψη και ηλικία, πρόσληψη προσωπικού ΟΤΑ, πρόσληψη συγγενών, προσωπικό καθαριότητας, σποδαίος λόγος, σύμβαση εργασίας, σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου, υπαιτιότητα εργαζομένου, υπάλληλικός κώδικας, Υπερωρία, υπηρεσιακή ανεπάρκεια, υπηρεσιακό συμβούλιο, φοιτητές, Χρόνος εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1986
Αριθμός Νόμου 378
Τίτλος Οδηγία 1986/378/ΕΟΚ-Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 11
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Γυναίκες, Διακρίσεις, ιση μεταχείριση, Κανονισμός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Συλλογικές συμβάσεις, σύνταξη, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1985
Αριθμός Νόμου Ν. 1576/1985
Τίτλος Ν. 1576/1985 Κύρωση ΔΣΕ 156 - Ίση μεταχείριση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 8,Άρθρο δεύτερο
 
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, αρχή ισότητας, Διακρίσεις, Διοικητικό συμβούλιο, εκπαιδευση, Εκτός έδρας, Επαγγελματική Κατάρτιση, Ισότητα, ισότητα δύο φύλων, καταγγελία σύμβασης, Οικονομική ενίσχυση, Προσωπικό ασφαλείας, συνδικαλιστική οργάνωση, φροντίδα παιδιών
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν. 1346/1983
Τίτλος Ν. 1346/1983 Τροποποίηση Εργατικής Νομοθεσίας
Σχετικά Άρθρα 'Αρθρο 7 ,'Αρθρο 16
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Άδεια εξετάσεων, άδεια ετήσια, Αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας, ανάπαυση, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Αργίες, άτομα με ειδικές ανάγκες, βοήθημα ανεργίας, Δημόσιο, Έλεγχος, Επαναπρόσληψη, επαναπρόσληψη ξενοδοχοϋπαλλήλων, Επεξεργασία, επίδομα, επιδότηση εργοδοτών, Επιχείρηση, επιχορήγηση εργοδοτών, εποχιακή απασχόληση, Κυριακή, λειτουργία καταστημάτων, λήξη σύμβασης, Μαθητεία, μαθητές εργαζόμενοι, μετάταξη, Μηχανικοί, ξενοδοχοϋπάλληλοι, Οικογενειακό επίδομα, Ομαδικές απολύσεις, παρακράτηση εισφορών, ποινικές κυρώσεις, πρακτική ασκηση, Σπουδές, συνδικαλιστική οργάνωση, Υπερωρία, φοιτητές
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν. 1316/1983
Τίτλος Ν. 1316/1983 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, κλπ
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 28
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Κυρώσεις, Οργάνωση, πρόσληψη, Προσωπικό ασφαλείας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν.1387
Τίτλος Ν.1387/1983-Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 6
 
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Διαβούλευση, Έλεγχος, ΟΕΚ, Ομαδικές απολύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1982
Αριθμός Νόμου Ν. 1264
Τίτλος Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 24 ,Άρθρο 27
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ακατάσχετη περιουσία, Αλλοδαποί, ανεργία, ανήλικοι εργαζόμενοι, Ανταπεργία, αντιπρόσωποι εργαζομένων, απεργία, απεργοσπάστες, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, αποζημίωση τεχνικών τύπου, απόλυση, Απουσία, ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, ασφαλιστικών συμφερόντων, βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων, Δημόσιο, Διαιτητικές Αποφάσεις, διαπραγματεύσεις, Εκλογές, ενώσεις προσώπων, επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, εργασιακά, καταγγελία σύμβασης, μεσολάβηση, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, Πρόστιμα, Προσωπικό ασφαλείας, στάσεις εργασίας, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, συνδικαλισμός, συνδικαλιστικά δικαιωματα, συνδικαλιστικά στελέχη, συνδικαλιστικές άδειες, συνδικαλιστική άδεια, συνδικαλιστική οργάνωση, συνδικαλιστικό δικαίωμα, Σωματεία, Σωματείο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1976
Αριθμός Νόμου Οδηγία 76/207/ΕΟΚ
Τίτλος Οδηγία 76/207/ΕΟΚ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Απουσία, γνωστοποίηση, Γυναίκες, Διακρίσεις, εκπαιδευση, ενημέρωση εργαζομένων, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καταγγελία σύμβασης, Όροι εργασίας, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, συνθήκες εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1976
Αριθμός Νόμου Ν. 435
Τίτλος Ν. 435/1976-Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4
 
Λέξεις Κλειδιά Άδειες, ανώτατα χρονικά όρια, απόλυση, Αργίες, διάρκεια ημερησίας εργασίας, κτελ, Κυρώσεις, ΟΑΕΔ, Συγχώνευση επιχειρήσεων, συνδικαλιστική οργάνωση, Συνταξιοδότηση, υπερωρίες, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1975
Αριθμός Νόμου Οδηγία 75/117/ΕΟΚ
Τίτλος Οδηγία 75/117/ΕΟΚ Αρχή της ισότητας των αμοιβών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, αμοιβή εργασίας, απόλυση, γνωστοποίηση, Γυναίκες, Διακρίσεις, ενημέρωση εργαζομένων, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, σύνταξη, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1955
Αριθμός Νόμου Ν. 3198
Τίτλος Ν. 3198/1955 Περι καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 2,Άρθρο 4,Άρθρο 5,Άρθρο 6,Άρθρο 7,Άρθρο 8,Άρθρο 9,Άρθρο 10
 
Λέξεις Κλειδιά άκυρη καταγγελία, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, δεκαπενταετής υπηρεσία, Διαθεσιμότητα, ηλικία συνταξιοδότησης, καταβολή εισφορών, καταγγελία σύμβασης, Μήνυση, πλήρης απασχόληση, σύμβαση εργασίας, σύνταξη, τακτικές αποδοχές, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1928
Αριθμός Νόμου Π.Δ. της 8.12.1928
Τίτλος Π.Δ. της 8.12.1928 Στράτευση ιδιωτικών υπαλλήλων
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, διακοπή εργασιών επιχείρησης, Μεταβίβαση επιχείρησης, Μεταβολή εργοδότη, προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων, πρόσθετη εργασία, πρόσληψη, Πτώχευση εργοδότη, Στρατευμένοι, στράτευση
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.