Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2014
Αριθμός Νόμου N. 4258
Τίτλος Εργασιακά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 31
 
Λέξεις Κλειδιά Δημόσιο, Νυχτερινή εργασία, ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, υπερωρίες
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3846
Τίτλος Ν. 3846/2010-Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 13
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Δημόσιο, Διαθεσιμότητα, διευθέτηση χρόνου εργασίας, Έλεγχος, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, κατάτμηση χρόνου άδειας, Κυρώσεις, μερική απασχόληση, Πενθήμερο, πίνακας προσωπικού, Πληροφορική, προσωρινή εργασία, Σάββατο, ΣΕΠΕ, Τηλεργασία, υπερωρίες, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Ν. 2874
Τίτλος Ν.2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια μητρότητας, αμοιβή υπερωρίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας, ανεργία, αποδοχές, Αργία, Ασφαλιστικές εισφορές, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, Δημόσιο, διαδοχική ασφάλιση, διάρκεια απασχόλησης, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό κέντρο πιστοποίησης δομών, Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΞΥΠΠ, επίδομα, επιδότηση ανέργων, επικουρική ασφάλιση, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επιχειρησιακές συμβάσεις, επιχειρησιακό σωματείο, εποχιακή απασχόληση, θάνατος εργαζομένου, Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταστάσεις προσωπικού, κλαδικό σωματείο, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, λοχεία, μακροχρόνια άνεργοι, μερική απασχόληση, Οικονομική ενίσχυση, Ομαδικές απολύσεις, πλήρης απασχόληση, προσαύξηση αμοιβής, προώθηση απασχόλησης, ΣΕΠΕ, συγχώνευση, Συμβουλίο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, τέκνα, Υπερεργασία, υπερωρίες, Υπουργείο Εργασίας, υποχρεώσεις εργοδότη, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 88
Τίτλος Π.Δ. 88/1999 Οργάνωση χρόνου εργασίας Οδ 93/104 ΕΚ
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 6 (Άρθρα 6 και 16 παράγραφος 2 οδηγίας)
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, αποδοχές, ασθένεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Ατύχημα, βάρδιες, Γυναίκες, διαδοχικές ομάδες εργασίας, διάλειμμα εργασίας, Διευθυντικά στελέχη, εβδομαδιαίο ωράριο, εγκυμοσύνη, επιθεώρηση εργασίας, ετήσια άδεια, ημερήσιο ωράριο, Ιατρός εργασίας, Κυριακή, Κυρώσεις, μέλη οικογένειας εργοδότη, μεταθέσεις, μετακίνηση προσωπικού, Νυχτερινή εργασία, Οργάνωση, οργάνωση χρόνου, ποινικές κυρώσεις, Συλλογικές συμβάσεις, υγιεινή και ασφάλεια, υπερωρίες, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1976
Αριθμός Νόμου Ν. 435
Τίτλος Ν. 435/1976-Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 11
 
Λέξεις Κλειδιά Άδειες, ανώτατα χρονικά όρια, απόλυση, Αργίες, διάρκεια ημερησίας εργασίας, κτελ, Κυρώσεις, ΟΑΕΔ, Συγχώνευση επιχειρήσεων, συνδικαλιστική οργάνωση, Συνταξιοδότηση, υπερωρίες, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1970
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 515
Τίτλος Ν.Δ. 515/1970 Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 2
 
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, ανωτέρα βία, αποδοχές, Ατύχημα, βιβλίο υπερωριών, Δημόσιο, Έλεγχος, επείγουσα εργασία, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ημερήσιο ωράριο, Κανονισμός, Κυριακή, πίνακας προσωπικού, ΣΕΠΕ, συσσώρευση εργασίας, σώρευση εργασίας, Υπερωρία, υπερωρίες, φυλακιση, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Ν. 2269
Τίτλος Ν. 2269/1920 Εφαρμογή 8ωρου και 48ωρου ωραρίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 8
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανωτέρα βία, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Διευθυντικά στελέχη, εβδομαδιαία εργασία, εβδομαδιαίο ωράριο, επείγουσα εργασία, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, Επιχείρηση, ημερήσιο ωράριο, Κανονισμοί Εργασίας, καταγγελία σύμβασης, μετακίνηση προσωπικού, συνεχής λειτουργία, υπέρβαση ωραρίου, υπερωρίες, Ωράριο, ωράριο εργασίας, ωράριο υπέρβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.