Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3896
Τίτλος Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 11,Άρθρο 12
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια μητρότητας, αμοιβή εργασίας, Ανατροφή, απαγόρευση διάκρισης, Γονική άδεια, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, επίδομα, Επίδομα γάμου, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, θετικές διακρίσεις, Ίσες ευκαιρίες, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Κατάρτιση, Μητρότητα, Οικονομική ενίσχυση, Όροι εργασίας, πατρότητα, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, πρόσληψη, Συνταξιοδότηση, Σωματεία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3850
Τίτλος Ν.3850/2010-Κώδικας Υγιεινής και Ασφάλειας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 51
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, αρμοδιοτητες, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, δημόσιες υπηρεσίες, Διαβούλευση, Εκλογή, εκπαιδευση, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, ΕΞΥΠΠ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ιατρική πιστοποίηση, Ιατρός εργασίας, Κυρώσεις, ναυτικοί, Όροι εργασίας, ποινικές κυρώσεις, προστασία, Τεχνικός Ασφάλειας, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Ν. 3488
Τίτλος Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5 ,Άρθρο 8
 
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, απαγόρευση διακρίσεων, Γυναίκες, Δημόσιο, Διακρίσεις, εκπαιδευση, έμμεση διάκριση, ενημέρωση εργαζομένων, Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λήξη σύμβασης, μερική απασχόληση, Ομαδικές απολύσεις, Όροι εργασίας, ποινικές κυρώσεις, προαγωγή, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, ΣΕΠΕ, συνδικαλιστική οργάνωση, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Σωματεία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου οδηγία 2006/54/ΕΚ
Τίτλος Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανεργία, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ατύχημα, γνωστοποίηση, Διακρίσεις, δυσμενής, εγκυμοσύνη, έμμεση διάκριση, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, επιθεώρηση εργασίας, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, Κατάρτιση, Κυρώσεις, Μητρότητα, Οργάνωση, Όροι εργασίας, πατρότητα, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, σύνταξη, Συνταξιούχοι, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3428/2005
Τίτλος Ν. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 7 παρ. 12
 
Λέξεις Κλειδιά αναγνώριση προϋπηρεσίας, Όροι εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου ΑΥΕ 30342/2002
Τίτλος ΑΥΕ 30342/2002 Εφαρμογή Ν.2956/2001 για τις ΕΠΑ
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2
 
Λέξεις Κλειδιά γνωστοποίηση συμβάσεων, Έλεγχος, έμμεσος εργοδότης, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, Ιδιωτικά Γραφεία, Όροι εργασίας, παραβίαση όρων ΣΣΕ, πίνακας προσωπικού, Προσωπικό ασφαλείας, προσωρινή εργασία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν. 2956
Τίτλος Ν. 2956/2001-Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 21
 
Λέξεις Κλειδιά απεργία, Κυρώσεις, λειτουργία καταστημάτων, Ομαδικές απολύσεις, Όροι εργασίας, προσωρινή εργασία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 219
Τίτλος Π.Δ. 219/2000 Απόσπαση εργαζομένων Ελλάδα
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4
 
Λέξεις Κλειδιά Απόσπαση, διεθνική παροχή υπηρεσιών, Επιχείρηση, όμιλος επιχειρήσεων, Όροι εργασίας, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ποινικές κυρώσεις, προσωρινή εργασία, ΣΕΠΕ
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 160
Τίτλος Π.Δ. 160/1999-Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανεργία, Έλεγχος, Ιδιωτικά Γραφεία, λειτουργία καταστημάτων, Όροι εργασίας, Προσωπικό ασφαλείας, σύμβουλοι εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Ν. 2738
Τίτλος Ν.2738/1999-Συλλ.διαπραγματεύσεις στη Δημ.Διοίκηση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4
 
Λέξεις Κλειδιά Διαπραγμάτευση, καταγγελία σύμβασης, μεσολάβηση, μετάταξη, ΝΠΔΔ, Όροι εργασίας, ΟΤΑ, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογική σύμβαση, σύμβαση εργασίας, συνθήκες εργασίας, συρροή, υποχρέωση διαπραγμάτευσης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1994
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 156
Τίτλος Π.Δ. 156/1994 Ενημέρωση εργοδότη για ενημέρωση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 3
 
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, ενημέρωση εργαζομένων, Εξαρτημένη εργασία, εργασία στην αλλοδαπή, Κυρώσεις, Μεταβολή, Όροι εργασίας, πρόστιμο, σύμβαση εργασίας, Τροποποίηση, υποχρέωση ενημέρωσης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1976
Αριθμός Νόμου Οδηγία 76/207/ΕΟΚ
Τίτλος Οδηγία 76/207/ΕΟΚ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Απουσία, γνωστοποίηση, Γυναίκες, Διακρίσεις, εκπαιδευση, ενημέρωση εργαζομένων, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καταγγελία σύμβασης, Όροι εργασίας, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, συνθήκες εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1972
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 1198/1972
Τίτλος Ν.Δ. 1198/1972 Επέκταση ισχύος σσε στο δημόσιο
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 7
 
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή εργασίας, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, Δημόσιο, διαιτησία, Όροι εργασίας, προσωπικό Δημοσίου, ΣΣΕ, Συλλογικές συμβάσεις, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1942
Αριθμός Νόμου 1180
Τίτλος Όροι εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων
Σχετικά Άρθρα
 
Λέξεις Κλειδιά Διευθυντές, θαλαμηπόλοι, Θυρωροί, καμαριέρες, Μάγειροι, Ξενοδοχεία, Όροι εργασίας, προσωπικό ξενοδοχείων, ρεσεπιονίστ, Φύλακες
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.