Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2012
Αριθμός Νόμου 4093
Τίτλος Ν.4093/2012 Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου
Σχετικά Άρθρα 1.,2.,1.,2.
 
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση, απόλυση, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, έμμεσος εργοδότης, εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ιδιωτικά γραφεία εργασίας, καταγγελία, κατώτατος μισθ, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, μισθολογικές διατάξεις, μισθός, μνημόνιο 3, ν. 4046/2012, νόμιμος κατώτατος μισθός, προσωρινή απασχόληση, συναλλαγές εκτός ωραρίου, Φορτοεκφορτωτές, φορτοεκφορτωτής, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3377
Τίτλος Ν.3377/2005 Εξυγίανση εμπορίου και αγοράς
Σχετικά Άρθρα Μόνο
 
Λέξεις Κλειδιά εμπορικά καταστήματα, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3385
Τίτλος N. 3385/2005 Προώθηση της απασχόλησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1 ,Άρθρο 2 ,Άρθρο 3
 
Λέξεις Κλειδιά αλλαγή νομικής εκπροσώπισης, αποζημίωση απόλυσης, Ασφαλιστικές εισφορές, άτομα με ειδικές ανάγκες, Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Διαβούλευση, διευθέτηση χρόνου εργασίας, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, επικουρική ασφάλιση, θάνατος εργαζομένου, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κυρώσεις, όμιλος επιχειρήσεων, περίοδος αυξημένης απασχόλησης, προσληψεις, προώθηση απασχόλησης, συμψηφισμός, συνδικαλιστική οργάνωση, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, Συνταξιούχοι, τέκνα, Υπερεργασία, Υπερωρία, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 152/2003
Τίτλος Π.Δ. 152/2003 Χρόνος εργασίας ναυτικών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 3,Άρθρο 4,Άρθρο 6
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, επάνδρωση πλοίου, επιθεώρηση εργασίας, εργασία ανηλίκων, ετήσια άδεια, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, ναυτικοί, ναυτικοί χρόνος εργασίας, Νυχτερινή εργασία, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, υγιεινή και ασφάλεια, υποχρέωση ενημέρωσης, χρόνος εργασίας ναυτικών, Ωράριο, ωράριο ναυτικών
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου 88
Τίτλος Οδηγία 2003/88/ΕΚ-Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 3,Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανάπαυση, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, διάλειμμα εργασίας, εβδομαδιαία εργασία, εβδομαδιαίο ωράριο, ενημέρωση εργαζομένων, ευνοϊκότερη ρύθμιση, Ιατρικές εξετάσεις, μετακίνηση προσωπικού, Νυχτερινή εργασία, Οργάνωση, Συλλογικές συμβάσεις, υγιεινή και ασφάλεια, Χρόνος, Χρόνος εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργΚοινΑσφ οικ.130621/2003
Τίτλος ΑΥΕργΚοινΑσφ οικ.130621/2003-Εργασία ανηλίκων
Σχετικά Άρθρα Β.
 
Λέξεις Κλειδιά ανήλικοι εργαζόμενοι, ανθυγιεινή εργασία, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Νυχτερινή εργασία, Οικοδόμοι, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν. 2974/2001
Τίτλος Ν. 2974/2001 Ωράριο ναυτικών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2,Άρθρο 3,Άρθρο 4,Άρθρο 8,Άρθρο 13
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Διαβούλευση, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ενημέρωση εργαζομένων, επάνδρωση πλοίου, εργασία ανηλίκων, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, μερική απασχόληση, μισθός, ναυτικοί, Νυχτερινή εργασία, Συλλογικές συμβάσεις, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Ν. 2874
Τίτλος Ν.2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4 ,Άρθρο 5 ,Άρθρο 16
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια μητρότητας, αμοιβή υπερωρίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας, ανεργία, αποδοχές, Αργία, Ασφαλιστικές εισφορές, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, Δημόσιο, διαδοχική ασφάλιση, διάρκεια απασχόλησης, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό κέντρο πιστοποίησης δομών, Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΞΥΠΠ, επίδομα, επιδότηση ανέργων, επικουρική ασφάλιση, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επιχειρησιακές συμβάσεις, επιχειρησιακό σωματείο, εποχιακή απασχόληση, θάνατος εργαζομένου, Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταστάσεις προσωπικού, κλαδικό σωματείο, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, λοχεία, μακροχρόνια άνεργοι, μερική απασχόληση, Οικονομική ενίσχυση, Ομαδικές απολύσεις, πλήρης απασχόληση, προσαύξηση αμοιβής, προώθηση απασχόλησης, ΣΕΠΕ, συγχώνευση, Συμβουλίο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, τέκνα, Υπερεργασία, υπερωρίες, Υπουργείο Εργασίας, υποχρεώσεις εργοδότη, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Ν. 2639
Τίτλος Ν. 2639/1998 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 3
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, Άδεια μητρότητας, Αλλοδαποί, Αμοιβή, αμοιβή κατά μονάδα εργασίας, ανεργία, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, Απόσπαση, ασθένεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, γονέας, γονική άδεια ανατροφής, Δημόσιο, Διαβούλευση, Διακοπή λειτουργίας, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης, Εκ περιτροπής απασχόληση, εκπαιδευση, εκπαιδευτικές άδειες, επαγγελματική ασθένεια, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ευπαθείς ομάδες, Ιδιωτικά Γραφεία, ΙΚΑ, Κανονισμοί Εργασίας, Κανονισμός εργασίας, κατ' οίκον εργαζόμενοι, καταγγελία σύμβασης, Κατάρτιση, κατάρτιση εργαζομένων, κατώτατα όρια αποδοχών, κοινωνικοί εταίροι, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, Μαθητεία, ΟΜΕΔ, ορισμένου χρόνου σύμβαση, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρακτική ασκηση, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, συνθήκες εργασίας, σύνταξη, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τεχνικοί Υγειονομικοί Επιθεωρητές, υγιεινή και ασφάλεια, Υπερεργασία, Υπερωρία, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1836/1989
Τίτλος Ν. 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 45
 
Λέξεις Κλειδιά αγγειοπλάστες, Ασβεστοποιοί, Διαθεσιμότητα, διακοπή εργασιών επιχείρησης, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, Επίσχεση εργασίας, εποχιακό επίδομα ΟΑΕΔ, Ηθοποιοί, κεραμοποϊοί, λατόμοι, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής, μισθωτοί τουρισμού επισιτισμού, Οικοδόμοι, υποδηματεργάτες, χειριστές γεωτρητικών, χειριστές εκκσκαπτικών, χειριστές κινηματογράφου, χειριστές οδοποιητικών, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1837
Τίτλος Ν. 1837/1989 Προστασία ανηλίκων και απασχόληση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανήλικοι εργαζόμενοι, ανθυγιεινή εργασία, βιβλιάριο εργασίας, Βιβλιάριο υγείας, Γιατρός εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, ημερήσιο ωράριο, ημερομίσθιο, θερινές διακοπές, Ιατρός εργασίας, ΙΚΑ, σύμβαση εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Ν. 1788
Τίτλος Ν.1788/1988 Περί ωραρίου εργασίας καταστημάτων κ.α
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο δεύτερο ,Άρθρο τρίτο
 
Λέξεις Κλειδιά διάρκεια απασχόλησης, εβδομαδιαίο ωράριο, εμπορικά καταστήματα, εξαιρέσιμες ημέρες, επιθεώρηση εργασίας, λειτουργία καταστημάτων, λήξη σύμβασης, Μεταβολή, Νυχτερινή εργασία, Οικονομική ενίσχυση, ποινικές κυρώσεις, Πρόστιμα, πρόστιμο, Υπερωρία, Ωράριο, ωράριο εργασίας παράβαση, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 193/1988
Τίτλος Π.Δ. 193/1988 Επέκταση διατάξεων ν. 1483/1984
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5,Άρθρο 6
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Ανατροφή, ανήλικα τέκνα, αποδοχές, Απουσία, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, Γιατρός εργασίας, Γονική άδεια, Δημόσιο, ευνοϊκότερη ρύθμιση, παρακράτηση εισφορών, Πειθαρχικά, Χρόνος, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 410/1988
Τίτλος Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 60
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, Άδεια εξετάσεων, άδεια τοκετού, Άδειες, αλλαγή ειδικότητας, αναγγελία κωλύματος, ανικανότητα για εργασία, ανικανότητα πνευματική σωματική, αξίωση αποδοχών, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Απόσπαση, απουσία προσωπικού, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονική άδεια ανατροφής, διάρκεια απασχόλησης, Δοκιμαστική περίοδος, εγκυμοσύνη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικές άδειες, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λύση σύμβασης εργασίας, μερική απασχόληση, μεταβολή όρων, μετάγγιση αίματος, μεταθέσεις, μετακίνηση προσωπικού, μετάταξη, μισθωτοί δημοσίου, όριο ηλικίας, Πειθαρχικά, περικοπή αποδοχών, πρόσκαιρες ανάγκες, πρόσληψη, πρόσληψη ανάκληση, πρόσληψη και ηλικία, πρόσληψη προσωπικού ΟΤΑ, πρόσληψη συγγενών, προσωπικό καθαριότητας, σποδαίος λόγος, σύμβαση εργασίας, σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου, υπαιτιότητα εργαζομένου, υπάλληλικός κώδικας, Υπερωρία, υπηρεσιακή ανεπάρκεια, υπηρεσιακό συμβούλιο, φοιτητές, Χρόνος εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1984
Αριθμός Νόμου Ν. 1483
Τίτλος Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 8
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια απουσίας, Αμοιβή, Ανατροφή, απεργία, αποζημίωση απόλυσης, Απουσία, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονέας, Γονική άδεια, Δημόσιο, διαιτησία, Διακρίσεις, εγκυμοσύνη, Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εκπαιδευση, έμμεση διάκριση, Επιδόματα, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ετήσια άδεια, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης, Οικονομική ενίσχυση, πλήρης απασχόληση, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, Συλλογικές συμβάσεις, συνδικαλιστική οργάνωση, σύνταξη, σχέση εντολής, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου, τοκετός, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1981
Αριθμός Νόμου Ν. 1157
Τίτλος Ν.1157/1981 Πενθημερο ωράριο στο δημόσιο τομέα
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2,Άρθρο δεύτερο
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αργία, Αργίες, Δημόσιο, δημόσιος τομέας, εβδομαδιαίο ωράριο, εκπαιδευση, εργάσιμες ημέρες, μισθωτοί, Πενθήμερο, Προσωπικό ασφαλείας, προσωπικό Δημοσίου, υπάλληλικός κώδικας, Φύλακες, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1980
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 882/1980
Τίτλος Π.Δ. 882/1980 Τροποποίηση Β. Δ/τος 28.1-4.2.1938
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1
 
Λέξεις Κλειδιά βιβλίο δρομολογίων, Έλεγχος, Ιδιοκτήτες, μισθωτοί, Οδηγοί, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1977
Αριθμός Νόμου Ν. 682/1977
Τίτλος Ν. 682/1977 Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 27
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αποδοχές εκπαιδευτικών, αποζημίωση λόγω σύνταξης, απόλυση εκπαιδευτικών, διδακτικό προσωπικό, Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, καταγγελία σύμβασης, λύση σχέσης εργασίας, Παραίτηση, πρόσληψη, σχέση εργασίας ιδ. Εκπαιδευτικών, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1970
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 515
Τίτλος Ν.Δ. 515/1970 Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 2,Άρθρο 7
 
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, ανωτέρα βία, αποδοχές, Ατύχημα, βιβλίο υπερωριών, Δημόσιο, Έλεγχος, επείγουσα εργασία, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ημερήσιο ωράριο, Κανονισμός, Κυριακή, πίνακας προσωπικού, ΣΕΠΕ, συσσώρευση εργασίας, σώρευση εργασίας, Υπερωρία, υπερωρίες, φυλακιση, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1937
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 547
Τίτλος Α.Ν. 547/1937 Συμπλήρωση νόμων περί ωραρίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 7
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανήλικοι εργαζόμενοι, αποζημίωση απόλυσης, βιβλιάριο εργασίας, Βιβλιάριο υγείας, επιθεώρηση εργασίας, Μήνυση, Νυχτερινή εργασία, Νυχτοφύλακες, οχτάωρο, παραβίαση όρων ΣΣΕ, ποινικές κυρώσεις, πρόσληψη, Σάββατο, ΣΕΠΕ, στράτευση, Συλλογικές συμβάσεις, Συνταξιοδότηση, Υπάλληλοι, Υπερωρία, υπερωρία ανηλίκων, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1932
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 27.6.1932
Τίτλος Π.Δ. 27.6.1932 Κωδικοποίηση 8ωρης εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 2,Άρθρο 3,Άρθρο 4,Άρθρο 7,Άρθρο 8,Άρθρο 16
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανάπαυση, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, βιβλίο υπερωριών, διαδοχικές εναλλαγές προσωπικού, διάλειμμα εργασίας, εβδομαδιαίο ωράριο, επείγουσα εργασία, επιθεώρηση εργασίας, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, εργασία κατ΄εναλλαγή, ημερήσιο ωράριο, οργάνωση χρόνου, οχτάωρο, πίνακας προσωπικού, Πρόστιμα, ΣΕΠΕ, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, υπέρβαση ωραρίου, Υπερεργασία, Υπερωρία, υποχρεώσεις εργοδότη, χώρος εργασίας, Ωράριο, ωράριο εργασίας, ωράριο οχτάωρο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Ν. 2269
Τίτλος Ν. 2269/1920 Εφαρμογή 8ωρου και 48ωρου ωραρίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2,Άρθρο 3,Άρθρο 4,Άρθρο 8
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανωτέρα βία, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Διευθυντικά στελέχη, εβδομαδιαία εργασία, εβδομαδιαίο ωράριο, επείγουσα εργασία, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, Επιχείρηση, ημερήσιο ωράριο, Κανονισμοί Εργασίας, καταγγελία σύμβασης, μετακίνηση προσωπικού, συνεχής λειτουργία, υπέρβαση ωραρίου, υπερωρίες, Ωράριο, ωράριο εργασίας, ωράριο υπέρβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Β.Δ. της 25.8.1920
Τίτλος Β.Δ. της 25.8.1920 Υγιεινή και ασφαλεία εργατών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, επιθεώρηση εργασίας, Μήνυση, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.