Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Ν. 2639
Τίτλος Ν. 2639/1998 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 28
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, Άδεια μητρότητας, Αλλοδαποί, Αμοιβή, αμοιβή κατά μονάδα εργασίας, ανεργία, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, Απόσπαση, ασθένεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, γονέας, γονική άδεια ανατροφής, Δημόσιο, Διαβούλευση, Διακοπή λειτουργίας, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης, Εκ περιτροπής απασχόληση, εκπαιδευση, εκπαιδευτικές άδειες, επαγγελματική ασθένεια, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ευπαθείς ομάδες, Ιδιωτικά Γραφεία, ΙΚΑ, Κανονισμοί Εργασίας, Κανονισμός εργασίας, κατ' οίκον εργαζόμενοι, καταγγελία σύμβασης, Κατάρτιση, κατάρτιση εργαζομένων, κατώτατα όρια αποδοχών, κοινωνικοί εταίροι, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, Μαθητεία, ΟΜΕΔ, ορισμένου χρόνου σύμβαση, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρακτική ασκηση, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, συνθήκες εργασίας, σύνταξη, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τεχνικοί Υγειονομικοί Επιθεωρητές, υγιεινή και ασφάλεια, Υπερεργασία, Υπερωρία, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1996
Αριθμός Νόμου Ν. 2434/1996
Τίτλος Ν. 2434/1996 Μέτρα για την απασχόληση κ κατάρτιση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4
 
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, Εκτός έδρας, επαγγελματική εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα ανεργίας, επίδομα παραγωγικότητας, επιδότηση ανέργων, επιχορήγηση εργοδοτών, εποχιακή απασχόληση, κάρτα απασχόλησης, Κατάρτιση, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ΛΑΕΚ, μετακίνηση προσωπικού, συμψηφισμός
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1836/1989
Τίτλος Ν. 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 20
 
Λέξεις Κλειδιά αγγειοπλάστες, Ασβεστοποιοί, Διαθεσιμότητα, διακοπή εργασιών επιχείρησης, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, Επίσχεση εργασίας, εποχιακό επίδομα ΟΑΕΔ, Ηθοποιοί, κεραμοποϊοί, λατόμοι, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής, μισθωτοί τουρισμού επισιτισμού, Οικοδόμοι, υποδηματεργάτες, χειριστές γεωτρητικών, χειριστές εκκσκαπτικών, χειριστές κινηματογράφου, χειριστές οδοποιητικών, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1985
Αριθμός Νόμου Ν. 1545/1985
Τίτλος Ν. 1545/1985 Προστασία από την ανεργία
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 7,Άρθρο 14
 
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, ανεργίας επίδομα, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης, αποχώρηση λόγω συνταξιοδότηση, δημόσιος τομέας, επίδομα ανεργίας, επίδομα παιδιών Δ.Λ.Ο.Ε.Μ., Επιδόματα εορτών, επιδότηση ανεργίας, επιδότηση ανέργων, επιδότηση μαθητών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., επιδότηση νέων θέσεων, επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επιδότηση στρατευομένων μισθωτών, επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, εποχιακές επιχειρήσεις, εργάτες αλιείας, εργάτες σμυριδορυχείων, θάνατος εργαζομένου, λιμενεργάτες, μετάταξη, μονιμοποίηση, Ξεναγοί, ξενοδοχοϋπάλληλλοι ανεργία, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ξενοδοχοϋπαλλήλων υποχρέωση πρόσληψης, Οικοδόμοι, προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων, προσωπικό Δημοσίου, Πτώχευση εργοδότη, στρατευόμενοι μισθωτοί, σχέση εργασίας, τυφλών πρόσληψη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1954
Αριθμός Νόμου Ν. 2961
Τίτλος N. 2961/1954-Οργανισμός Απασχόλησης και Ασφαλίσεως
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 27
 
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, ανικανότητα για εργασία, Δανειοδότηση, Διαθεσιμότητα, Δώρα, Εκ περιτροπής απασχόληση, Έλεγχος, επίδομα, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, εποχιακή απασχόληση, Κυρώσεις, ΟΑΕΔ, Οργανισμός, πάσχα, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρόστιμο, συμψηφισμός, Χριστούγεννα, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.