Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Ν. 2639
Τίτλος Ν. 2639/1998 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, Άδεια μητρότητας, Αλλοδαποί, Αμοιβή, αμοιβή κατά μονάδα εργασίας, ανεργία, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, Απόσπαση, ασθένεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, γονέας, γονική άδεια ανατροφής, Δημόσιο, Διαβούλευση, Διακοπή λειτουργίας, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης, Εκ περιτροπής απασχόληση, εκπαιδευση, εκπαιδευτικές άδειες, επαγγελματική ασθένεια, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ευπαθείς ομάδες, Ιδιωτικά Γραφεία, ΙΚΑ, Κανονισμοί Εργασίας, Κανονισμός εργασίας, κατ' οίκον εργαζόμενοι, καταγγελία σύμβασης, Κατάρτιση, κατάρτιση εργαζομένων, κατώτατα όρια αποδοχών, κοινωνικοί εταίροι, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, Μαθητεία, ΟΜΕΔ, ορισμένου χρόνου σύμβαση, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρακτική ασκηση, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, συνθήκες εργασίας, σύνταξη, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τεχνικοί Υγειονομικοί Επιθεωρητές, υγιεινή και ασφάλεια, Υπερεργασία, Υπερωρία, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1977
Αριθμός Νόμου Ν. 549/1977
Τίτλος Ν. 549/1977 Τροποποίηση εργατικής νομοθεσίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρον 4
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια μετ' αποδοχών, αμοιβή κατ΄αποκοπή, ανήλικοι εργαζόμενοι, αποδοχές άδειας, Αργία, αύξηση γενικών κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, διαλείπουσα εργασία, εγκυμοσύνη, Εκ περιτροπής απασχόληση, κατάτμηση χρόνου άδειας, κυμαινόμενες αποδοχές, κύρωση ΕΓΣΣΕ 1976, λύση σχέσης εργασίας, Μητρότητα, Προσωπικό ασφαλείας, συμπληρωματική άδεια, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1954
Αριθμός Νόμου Ν. 2961
Τίτλος N. 2961/1954-Οργανισμός Απασχόλησης και Ασφαλίσεως
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 13
 
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, ανικανότητα για εργασία, Δανειοδότηση, Διαθεσιμότητα, Δώρα, Εκ περιτροπής απασχόληση, Έλεγχος, επίδομα, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, εποχιακή απασχόληση, Κυρώσεις, ΟΑΕΔ, Οργανισμός, πάσχα, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρόστιμο, συμψηφισμός, Χριστούγεννα, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.