Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3846
Τίτλος Ν. 3846/2010-Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 2
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Δημόσιο, Διαθεσιμότητα, διευθέτηση χρόνου εργασίας, Έλεγχος, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, κατάτμηση χρόνου άδειας, Κυρώσεις, μερική απασχόληση, Πενθήμερο, πίνακας προσωπικού, Πληροφορική, προσωρινή εργασία, Σάββατο, ΣΕΠΕ, Τηλεργασία, υπερωρίες, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν.3899
Τίτλος Ν.3899/2010-Πρόγραμμα στήριξης ελλην. οικονομίας
Σχετικά Άρθρα
 
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές δημόσιου τομές, Δανεισμός εργαζομένων, Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών, διαιτησία, Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, συλλογικές διαφορές
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Ν. 3488
Τίτλος Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 22
 
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, απαγόρευση διακρίσεων, Γυναίκες, Δημόσιο, Διακρίσεις, εκπαιδευση, έμμεση διάκριση, ενημέρωση εργαζομένων, Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λήξη σύμβασης, μερική απασχόληση, Ομαδικές απολύσεις, Όροι εργασίας, ποινικές κυρώσεις, προαγωγή, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, ΣΕΠΕ, συνδικαλιστική οργάνωση, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Σωματεία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Ν. 3250
Τίτλος N. 3250/2004 Μερική απασχόληση- Δημόσιο, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1,Άρθρο 2,Άρθρο 5,Άρθρο 8
 
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, Ασφαλιστικές εισφορές, Δημόσιο, θέσεις μερικής απασχόλησης, μερική απασχόληση, μετακίνηση προσωπικού, πολύτεκνοι, προσληψεις, πρόσληψη, Σύμβαση ορισμένου χρόνου, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Ν. 3174
Τίτλος N. 3174/2003 Μερική απασχόληση
Σχετικά Άρθρα
 
Λέξεις Κλειδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, Δημόσιο, δημόσιος τομέας, ΛΑΕΚ, μερική απασχόληση, ορισμένου χρόνου σύμβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν. 2974/2001
Τίτλος Ν. 2974/2001 Ωράριο ναυτικών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 5
 
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Διαβούλευση, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ενημέρωση εργαζομένων, επάνδρωση πλοίου, εργασία ανηλίκων, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, μερική απασχόληση, μισθός, ναυτικοί, Νυχτερινή εργασία, Συλλογικές συμβάσεις, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Ν. 2874
Τίτλος Ν.2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 7
 
Λέξεις Κλειδιά Άδεια μητρότητας, αμοιβή υπερωρίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας, ανεργία, αποδοχές, Αργία, Ασφαλιστικές εισφορές, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, Δημόσιο, διαδοχική ασφάλιση, διάρκεια απασχόλησης, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό κέντρο πιστοποίησης δομών, Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΞΥΠΠ, επίδομα, επιδότηση ανέργων, επικουρική ασφάλιση, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επιχειρησιακές συμβάσεις, επιχειρησιακό σωματείο, εποχιακή απασχόληση, θάνατος εργαζομένου, Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταστάσεις προσωπικού, κλαδικό σωματείο, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, λοχεία, μακροχρόνια άνεργοι, μερική απασχόληση, Οικονομική ενίσχυση, Ομαδικές απολύσεις, πλήρης απασχόληση, προσαύξηση αμοιβής, προώθηση απασχόλησης, ΣΕΠΕ, συγχώνευση, Συμβουλίο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, τέκνα, Υπερεργασία, υπερωρίες, Υπουργείο Εργασίας, υποχρεώσεις εργοδότη, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1997
Αριθμός Νόμου 81
Τίτλος Οδηγία 1997/81/ΕΚ-Μερική απασχόληση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 1
 
Λέξεις Κλειδιά unice, μερική απασχόληση, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1992
Αριθμός Νόμου Ν. 2085
Τίτλος Ν. 2085/1992-Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 21
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Άδειες, Απόσπαση, Γυναίκες, εγκυμοσύνη, εκπαιδευση, μερική απασχόληση, μεταθέσεις, μετάταξη, ορισμένου χρόνου σύμβαση, προαγωγή, προσωπικό Δημοσίου, συγχώνευση, συνδικαλιστικές άδειες, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Ν. 1892
Τίτλος Ν.1892/1990 Εκσυγχρονισμός και την ανάπτυξη
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 38
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανάπαυση, αποδοχές, διευθέτηση χρόνου εργασίας, επιδότηση ανέργων, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ημερομίσθιο, ΙΚΑ, Κυριακή, μερική απασχόληση, μερικώς απασχολουμένοι, μισθός, ομάδες εργασίας, προσωπικό καταστημάτων, σύμβαση εργασίας, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 410/1988
Τίτλος Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 6
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, Άδεια εξετάσεων, άδεια τοκετού, Άδειες, αλλαγή ειδικότητας, αναγγελία κωλύματος, ανικανότητα για εργασία, ανικανότητα πνευματική σωματική, αξίωση αποδοχών, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Απόσπαση, απουσία προσωπικού, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονική άδεια ανατροφής, διάρκεια απασχόλησης, Δοκιμαστική περίοδος, εγκυμοσύνη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικές άδειες, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λύση σύμβασης εργασίας, μερική απασχόληση, μεταβολή όρων, μετάγγιση αίματος, μεταθέσεις, μετακίνηση προσωπικού, μετάταξη, μισθωτοί δημοσίου, όριο ηλικίας, Πειθαρχικά, περικοπή αποδοχών, πρόσκαιρες ανάγκες, πρόσληψη, πρόσληψη ανάκληση, πρόσληψη και ηλικία, πρόσληψη προσωπικού ΟΤΑ, πρόσληψη συγγενών, προσωπικό καθαριότητας, σποδαίος λόγος, σύμβαση εργασίας, σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου, υπαιτιότητα εργαζομένου, υπάλληλικός κώδικας, Υπερωρία, υπηρεσιακή ανεπάρκεια, υπηρεσιακό συμβούλιο, φοιτητές, Χρόνος εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Β.Δ. 24-7/1920
Τίτλος Β.Δ. της 24-7/1920 Ευθύνη εξ εργατικού ατυχήματος
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 3
 
Λέξεις Κλειδιά Αλλοδαποί, ανικανότητα για εργασία, αποζημίωση απόλυσης, Ατύχημα, ατύχημα βεβαίωση, Δημόσιο, Ένωση, Εργάτης, Εργατικό ατύχημα, θάνατος εργαζομένου, Ιατρός εργασίας, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, καταβολή εισφορών, μερική απασχόληση, μισθός, πλήρης, πρόσκαιρες ανάγκες, Υπάλληλος
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.