Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2014
Αριθμός Νόμου 4303
Τίτλος Κύρωση ΠΝΠ.σχ.με Γεν.Γραμματέα Δημ.Εσόδων κλπ
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 4
 
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, διαιτητής, μεσολάβηση, ΟΜΕΔ
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 73
 
Λέξεις Κλειδιά άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, άδεια, Αμοιβή, αμοιβή εμπειρογνωμόνων, αμοιβή με την ώρα ή την μέρα, ανεργία, ανικανότητα για εργασία, Απασχόληση συνταξιούχων, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, Ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλιστική ενημερότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες, Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Βασικός μισθός, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, Δημόσιο, διαδοχική ασφάλιση, διαιτησία, διαπραγματεύσεις, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, ελτα, επίδομα, Επίδομα εορτών, επιζών σύζυγος, επιθεώρηση εργασίας, επικουρική ασφάλιση, Εργατικό ατύχημα, ηλικία συνταξιοδότησης, ΙΚΑ, κατάταξη απαιτήσεων, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, Μαθητεία, μεσολάβηση, Οικοδόμοι, Οικονομική ενίσχυση, ομάδες εργασίας, Ομαδικές απολύσεις, ΟΜΕΔ, παρακράτηση εισφορών, πάσχα, περιστασιακά απασχολούμενοι, πλασματικός χρόνος, πλήρης, πολύτεκνοι, πρόσληψη και ηλικία, Προσωπικό ασφαλείας, Πτώχευση εργοδότη, ΣΕΠΕ, συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμβαση έργου, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύνταξη, σύνταξη γήρατος, συντάξιμες αποδοχές, συντάξιμος χρόνος, Συνταξιούχοι, Συνταξιούχος, συρροή, τεκμαρτό ημερομίσθιο, τέκνα, Τεχνικοί Υγειονομικοί Επιθεωρητές, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Υπερεργασία, Υπερωρία, Χριστούγεννα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 73
 
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, μεσολάβηση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου ΑΥΕ 12636
Τίτλος ΑΥΕ 12636/2001-Κατάσταση Μεσολαβητών Διαιτητών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 7
 
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή εργασίας, αξιολόγηση, διαιτησία, μεσολάβηση, Πειθαρχικά, πρόσληψη, προσόντα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Ν. 2738
Τίτλος Ν.2738/1999-Συλλ.διαπραγματεύσεις στη Δημ.Διοίκηση
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 10,Άρθρο 11
 
Λέξεις Κλειδιά Διαπραγμάτευση, καταγγελία σύμβασης, μεσολάβηση, μετάταξη, ΝΠΔΔ, Όροι εργασίας, ΟΤΑ, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογική σύμβαση, σύμβαση εργασίας, συνθήκες εργασίας, συρροή, υποχρέωση διαπραγμάτευσης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 160
Τίτλος Π.Δ.160/1999 Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 8
 
Λέξεις Κλειδιά Αλλοδαποί, Αμοιβή, ανεργία, αποδοχές, λειτουργία καταστημάτων, μεσολάβηση, πιστοποίηση, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, σύμβουλοι εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 147
Τίτλος Π.Δ. 147/1990-Αριθμός Μεσολαβητών - Διαιτητών
Σχετικά Άρθρα
 
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, μεσολάβηση, ΟΜΕΔ, σχέση εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Ν. 1876
Τίτλος Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 14,Άρθρο 15
 
Λέξεις Κλειδιά αγωγή, Αμοιβή, αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης, διαιτησία, διαπραγματεύσεις, Διαπραγμάτευση, Έλεγχος, Έφεση, Κανονισμός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, μεσολάβηση, μετακίνηση προσωπικού, μετάταξη, ΝΠΔΔ, ΟΜΕΔ, ΟΤΑ, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, προσληψεις, Προσωπικό ασφαλείας, συμφιλίωση, συρροή, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Ν. 1767/1988
Τίτλος Ν. 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 12
 
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, διαιτησία, διεθνής σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, λειτουργία καταστημάτων, μεσολάβηση, Οικοδόμοι, συμβούλιο εργαζομένων, συνδικαλιστική οργάνωση, συνθηκες, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1982
Αριθμός Νόμου Ν. 1264
Τίτλος Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών
Σχετικά Άρθρα Άρθρο 21
 
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ακατάσχετη περιουσία, Αλλοδαποί, ανεργία, ανήλικοι εργαζόμενοι, Ανταπεργία, αντιπρόσωποι εργαζομένων, απεργία, απεργοσπάστες, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, αποζημίωση τεχνικών τύπου, απόλυση, Απουσία, ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, ασφαλιστικών συμφερόντων, βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων, Δημόσιο, Διαιτητικές Αποφάσεις, διαπραγματεύσεις, Εκλογές, ενώσεις προσώπων, επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, εργασιακά, καταγγελία σύμβασης, μεσολάβηση, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, Πρόστιμα, Προσωπικό ασφαλείας, στάσεις εργασίας, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, συνδικαλισμός, συνδικαλιστικά δικαιωματα, συνδικαλιστικά στελέχη, συνδικαλιστικές άδειες, συνδικαλιστική άδεια, συνδικαλιστική οργάνωση, συνδικαλιστικό δικαίωμα, Σωματεία, Σωματείο
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.