Διατάξεις

Βασικές Κατηγορίες :
Άδειες, Κανονική άδεια, Ειδικές άδειες, Θέματα αδειών
Ανήλικοι εργαζόμενοι - Προστασία εργασίας ανηλίκων
Ασθένεια-Εργατικό ατύχημα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Ειδικές Ρυθμίσεις
Επιδόματα (Δώρα) εορτών Χριστουγέννων Πάσχα - αποζημιώσεις
Εργαζόμενοι στον Τουριστικό κλάδο
Ημέρες αργίας, Κυριακή - Εργασία
Θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης
Καταγγελία συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά εργοδοτών
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων
Ωράριο εργασίας, Χρόνος εργασίας
Υποκατηγορίες :
Άδεια: Αμειβόμενοι με σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών ή κατ'αποκοπή
xxxx
Άδεια ανάπαυσης ξενοδοχοϋπαλλήλων
Άδεια αναπήρων και λουτροθεραπείας
Άδεια Γάμου & γέννησης τέκνου
Άδεια για λειτουργία επιχειρήσεων κατά Κυριακές και αργίες
Άδεια για Μεταγγίσεις αίματος
Άδεια για την αποκατάσταση της υγείας της γυναίκας που υποβάλλεται σε τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης
Άδεια Δικηγόρων
Άδεια Εξαρτωμένων μελών οικογενείας/ Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτημένων μελών οικογένειας
Άδεια Εξετάσεων
Άδεια Εξετάσεων σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Άδεια Θηλασμού και φροντίδας παιδιών
άδεια ιατρών πυρηνικής ιατρικής
Άδεια λόγω Θανάτου συγγενών
Άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας)
Άδεια Πρόσθετη
Αδεια προστασίας μητρότητας (ειδική)
Άδεια Σχολικής παρακολούθησης
άδεια χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
Άδεια χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων σε ακτινολογικά εργαστήρια
Άδεια: Διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία
Άδεια: Εποχιακώς εργαζομένων
Άδεια: Μισθωτών με μερική απασχόληση
Άδεια: Πρώτου και δεύτερου έτους εργασίας
Άδεια: Τρίτου κλπ έτους στον ίδιο εργοδότη
Άδειες
Άκυρες συμβάσεις (Γενικές Διατάξεις)
Άκυρη σύμβαση εργασίας λόγω έλλειψης βιβλιαρίου υγείας και εργασίας
Άκυρη σύμβαση εργασίας λόγω έλλειψης ειδικής άδειας εργασίας
Αλλοδαποί εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις
Αμειβόμενοι με ποσοστά
Αμειβόμενοι με ωρομίσθιο
Αμοιβή
Αμοιβή εργασίας κατά Κυριακή και για λοιπές ημέρες αργίας
Αναγγελία της καταγγελίας στον ΟΑΕΔ
Αναγγελίας στοιχεία
Αναπηρίας διαπίστωση- Διαδικασία
Αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση
Ανταπεργία
Απαγόρευση απασχολήσεως προσωπικού σε ημέρα αργίας/ εβδομαδιαίας ανάπαυσης
Απαγόρευση απασχόλησης κατά το χρόνο της αδείας
Απαγόρευση απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών
Απαγόρευση νυχτερινής εργασίας
Απαλλαγή από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις
Απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Σ.Τ.Ε.
Απασχόληση σε υπόγειες στοές
Απεργία
Απόδοση εισφορών ΙΚΑ
Αποδοχές αδείας
Αποδοχές αδείας επί ποσοστοίς αμειβομένων
Αποδοχές σε ασθένεια
Αποζημιώσεις για εκτός έδρας εργασία
Αποζημίωση απολυομένων εποχιακώς απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
Αποζημίωση εργατοτεχνιτών
Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας - απαγόρευση μεταφοράς αδείας σε επόμενο έτος
Αποζημίωση μισθωτών με ποσοστά
Αποζημίωση σε δόσεις
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων
Απολύσεις εποχιακώς απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
Απόλυση κατά το χρόνο κανονικής αδείας
Αποχή από την εργασία μετεκπαιδευόμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων
Αποχή λόγω βραχείας ασθενείας
Αργία και ασθένεια κατά το χρόνο της αδείας
Αριθμός ημερών αδείας
Αρχή της μη διάκρισης
Ασθένεια βραχείας διάρκειας
Ασθένεια και καταγγελία
Ασθενείας χρόνος
Ασφάλιση μετεκπαιδευομένων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων
Ατομική καθαριότητα - ασθένεια μισθωτών σε επιτιστικά καταστήματα
Βαριές και επικίνδυνες εργασίες
Βιβλιάρια εργασίας
Βιβλιάρια Υγείας
Βιβλιάριο εργασίας
Βιβλίο δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων
Βιβλίο εργατικών ατυχημάτων
Βιβλίο εργατικών ατυχημάτων
Βιβλίο κανονικών αδειών
Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Βραχείας διαρκείας ασθένεια
Γενικά δικαιούχοι
Γονική άδεια ανατροφής
Δεσμευόμενα πρόσωπα/ Δέσμευση
Δημόσιος Διάλογος
Διαδικασία διαπραγματεύσεων
Διαδικασία ομαδικών απολύσεων
Διαθεσιμότητα μισθωτών
Διαθεσιμότητας χρόνος
Διαιτησία
Διακοπή εργασίας
Διάλειμμα εργασίας
Διευθέτηση χρόνου εργασίας
Εβδομαδιαία ανάπαυση
Εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων
Εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
Εγκυρότητα καταγγελίας
Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Εκπαίδευση
Εκπρόσωποι εργαζομένων στη διαδικασία ομαδικών απολύσεων
Εκπρόσωποι των εργαζομένων
Ελάχιστος χρόνος απασχολήσεως τεχνικού ασφαλείας
Έναρξη ισχύος Διαιτητικών Αποφάσεων
Έννοια ομαδικών απολύσεων
Έννοια Συλλογικής συμβάσεως εργασίας
Εξαιρέσεις από την ανάπαυση κατά Κυριακή και ημέρες αργίας
Εξαιρέσεις από την διαδικασία των ομαδικών απολύσεων
Εξαιρέσεις για ορισμένες αργίες
Εξαιρέσεις για ορισμένες Κυριακές
Εξαιρέσεις ως προς τη χορήγηση αδείας
Επαγγελματική ταυτότητα
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Επαναπρόσληψη
Επαναπρόσληψη /καταγγελία σύμβασης/αποζημίωση οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης
Επαναπρόσληψη εποχιακών οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας
Επέκταση εφαρμογής ΣΣΕ
Επέκταση Ν.2112 και στους εργατοτεχνίτες
Επίδομα αδείας
Επίδομα ανεργίας
Επίλυση διαφορών ως προς το χρόνο χορηγήσεως αδείας
Επιπλέον άδεια ανάπαυσης για εργαζομένους με 12ετία ή 10ετία στον ίδιο εργοδότη
Επιτρεπόμενο Περιεχόμενο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Επιτροπή Προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών / Επιτροπή του άρθρου 15/Ν1264/1982
Επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας - Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Επιχειρήσεων που υπολειτουργούν
Επιχορήγηση εργοδοτών
Εποχιακές επιχειρήσεις
Εργαζόμενοι εκ περιτροπής
Εργασιακό περιβάλλον - Μέτρα ασφαλείας
Ηθικές αμοιβές
Ημέρες αργίας
Ημέρες αργίας - Ειδικές ρυθμίσεις
Ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης
Ημερήσια ανάπαυση
Ιατρός εργασίας
Ιδωτικός Υπάλληλος
Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ
Ισχύς όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Καθιέρωση ημέρας ΑΜΕΑ
Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις
Κανόνες προστασίας εργαζομένων
Κατ'εξαίρεση υπερωρία - αμοιβή
Καταγγελία μετά από υποβολή μήνυσης
Καταγγελία ΣΣΕ -ΔΑ
Καταγγελία συμβάσεων εργασίας
Καταγγελία σύμβαση εργασίας κατά τη διαρκεία κανονικής άδειας
Καταγγελία σύμβασης
Καταγγελία σύμβασης εργασίας λεχώνων και γαλουχουσών
Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω φύλου
Καταγγελία σύμβασης εργασίας συνδικαλιστικών στελεχών
Καταγγελία σύμβασης εργασίας τεχνικού ασφαλείας
Καταγγελία σύμβασης λόγω μη αποδοχής διευθέτησης του χρόνου εργασίας
Καταγγελία σύμβασης λόγω μη αποδοχής μερικής απασχόλησης
Καταγγελία της σχέσεως εργασίας προστατευομένου ατόμου
Καταστάσεις προσωπικού
Κέντρων διασκεδάσεως
Κρατήσεις
Κρατήσεις ΙΚΑ
Κριτήρια τοποθετήσεως
Κυρώσεις
Κυρώσεις
Κυρώσεις για μη καταβολή ή μη έγκαιρη καταβολή αποδοχών
Κυρώσεις λόγω άνισης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Κυρώσεις λόγω απασχόλησης προσωπικού κατά Κυριακή και αργίες
Κυρώσεις λόγω απασχόλησης προσωπικού χωρίς βιβλιάριο υγείας
Κυρώσεις λόγω απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών / παρεμπόδισης λειτουργίας σωματείου
Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης καταβολής αποδοχών
Κυρώσεις λόγω μη αναγγελίας απολύσεων στον ΟΑΕΔ
Κυρώσεις λόγω μη απασχόλησης προστατευομένων προσώπων
Κυρώσεις λόγω μη απασχόλησης πτυχιούχων μηχανικών
Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας
Κυρώσεις λόγω μη χορήγησης αδειών σε εργαζομένους με υποχρεώσεις
Κυρώσεις λόγω μη χορήγησης εβδομαδιαίας αναπαύσεως
Κυρώσεις λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας
Κυρώσεις λόγω παραβίασης διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας
Κυρώσεις λόγω παραβίασης όρων ΣΣΕ και ΔΑ
Κυρώσεις λόγω παράνομης απασχόλησης ανηλίκων
Κυρώσεις λόγω παράνομης απασχόλησης προσωπικού Εμπ. Καταστημάτων
Κυρώσεις λόγω παρεμπόδισης οργάνων του Υπ. Εργασίας
Κυρώσεις/παράβαση διατάξεων περί προστασίας εργαζομένων ανηλίκων
Μαθητεία
Μερική απασχόληση - γνωστοποίηση σύμβασης σε Επιθ. Εργασίας
Μερική απασχόληση - εκ περιτροπής εργασία
Μερική απασχόληση ΑΜΕΑ- Κάρτα ΟΑΕΔ
Μεσολάβηση
Μεταβολή του προσώπου του εργοδότου
Μετεκπαίδευση ξενοχοϋπαλλήλων
Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων από Αμίαντο
Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων απο καρκινογόνους παράγοντες
Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων από οθόνες Η/Υ
Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων στις Χημικές Βιομηχανίες
Μέτρα ασφαλείας νέων εργαζομένων/ανηλίκων
Μητρώο ανηλίκων
Μονογονεϊκών οικογενειών /Πρόσθετη άδεια λόγω Μονογονεϊκής οικογένειας
Μονομερής μεταβολή των όρων της συμβάσεως
Νόμιμη Υπερωριακή Απασχόληση (προϋποθέσεις)
Νόμιμη υπερωριακή απασχόληση - αμοιβή
Νόμιμο ωράριο εργασίας
Νόμισμα
Νοσηλευτών- Φυσικοθεραπευτών - Μαιών /Επιπρόσθετη ειδική άδεια
Νυχτερινή εργασία
Ξεναγοί
Ξενοδοχοϋπάλληλοι (έννοια)
Οκτάωρο
Ομαδικές απολύσεις
Ορισμοί
Όροι ίδρυσης σωματείων και ενώσεων
Όροι και προϋποθέσεις απασχολήσεως
Παραβάσεις γενικά της εργατικής νομοθεσίας
Παραγραφή δικαιώματος προσβολής καταγγελίας
Παραίτηση από το δικαίωμα λήψεως κανονικής αδείας
Παροχή χρόνου για ανεύρεση νέας εργασίας
Πασχόντων από AIDS/ Πρόσθετη άδεια
Πενθήμερο
Περιορισμός ποσού δώρου
Πίνακες ανακοινώσεων - Διατιθέμενοι χώροι λοιπές διευκολύνσεις
Πίνακες αποζημιώσεων/χρόνου προειδοποίησης για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου.
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις/ άρνηση χορήγησης άδειας
Ποινικές κυρώσεις για παράβαση όρων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας -Διαιτητικών Αποφάσεων
Προειδοποίηση υπό εργοδότου
Προειδοποίηση υπό υπαλλήλου
Προθεσμία για την ακύρωση της καταγγελίας και την καταβολή αποζημίωσης
Προκαταβολή αποδοχών αδείας
Προσαύξηση αποδοχών αδείας 100% λόγω υπαίτιας μη χορήγησης αδείας - ποινική ευθύνη
Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Πρόσθετη αποζημίωση επί ομαδικών απολύσεων
Προσόντα ιατρού εργασίας
Προστασία συνδικαλιστικής δράσεως/ Διευκολύνσεις
Προστευόμενα πρόσωπα
Προσφυγή κατά των πράξεων επιβολής προστίμου
Προσωπικό ασφαλείας κατά την απεργία
Προσωπικό ασφαλείας/ Υποχρέωση συνδικαλιστικής οργάνωσης
Προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης εργασίας αλλοδαπού εργαζόμενου
Προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας
Πρωτοβάθμια επιτροπή επιλογής προστατευομένων
Στρατεύσεως χρόνος
Στράτευση εργαζόμενου
Συλλογικές Συμβάσεις Εργαζομένων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Εργαζομένων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καταχρηστικές
Συμβατικό (συλλογικό) ωράριο εργασίας
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες ιατρού εργασίας
Συμβούλια Εργαζομένων (Ν.1767/1988, πρακτικά ανενεργός)
Συμφιλίωση
Συνδικαλιστικές άδειες
Συνεχές ωράριο στη μερική απασχόληση
Συρροή περισσοτέρων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Τμηματική χορήγηση ημερών αδείας
Τόπος καταβολής μισθού
Τρόπος υπολογισμού - Τακτικές αποδοχές
Υπερεργασία - αμοιβή
Υπερωριακής εργασίας αναγγελία
Υπερωριακής εργασίας διακοπή-μη πραγματοποίηση
Υπερωριών βιβλίο / τήρηση μηχανογραφικού συστήματος
Υπολογισμοί μισθωτών για τις ομαδικές απολύσεις
Υπολογισμός αριθμού προστατευομένων σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα
Υποχρεώσεις εργοδότου προς διαβούλευση στις ομαδικές απολύσεις
Υποχρεώσεις εργοδοτών
Υποχρεώσεις ΙΚΑ επί ασθένειας μισθωτών
Υποχρεώσεις Φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα
Υποχρέωση εργοδοτών να απασχολούν μισθωτούς εφοδιασμένους με βιβλιάριο υγείας/εργασίας
Υποχρέωση μηνιαίας συνάντησης με Σωματείο (άρθρο 16/Ν1264/1982)
Υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικών σημειωμάτων - κυρώσεις
Χρονικά όρια απασχολήσεως Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας.
Χρονικά όρια εργασίας
Χρόνος ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Χρόνος καταβολής
Χρόνος καταβολής μισθού
Χρόνος χορηγήσεως κανονικής αδείας
Ωράρια εργασίας ανηλίκων - Εφήβων
Ωράρια εργασίας εργαζομένων σε καταστήματα
Ωράριο εργασίας οδηγών λεωφορείων ΚΤΕΛ
Ωράριο εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων
Ωράριο εργασίας οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.