Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
593/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
457/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: κομμωτήρια, υπερωρίες, ωρομίσθιο υπερωρία
244/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: χρόνος, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, ημερήσιο ωράριο
94/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: ομαδικές απολύσεις, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, ανεργία, οικονομική ενίσχυση
62/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
1805/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
1548/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο, υπερωρία, επιθεώρηση εργασίας
1158/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
573/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
1719/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
1661/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
433/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
429/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
313/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
312/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
311/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταβολή εισφορών υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή
2082/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο, κομμωτήρια
1583/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1204/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
747/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
658/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
206/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
1322/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1321/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1318/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1317/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1305/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
196/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη
101/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο, κυριακή, αμοιβή
2162/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο, υπερωρία, επιθεώρηση εργασίας
2161/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
2128/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο ημερήσιο ωράριο, ατύχημα
2125/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: κομμωτήρια, ημερήσιο ωράριο, ατύχημα, υπερωρίες, σώρευση εργασίας
1673/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
1501/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
1241/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο, ημερήσιο ωράριο, ατύχημα, σώρευση εργασίας
1150/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
886/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
795/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή, υπερωρίες, ωρομίσθιο
1426/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρίες, ωρομίσθιο
930/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ημερήσιο ωράριο, εβδομαδιαίο ωράριο, διευθυντικά στελέχη, υπερωρίες, ωρομίσθιο

Τα σχόλια έχουν κλείσει.