Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
930/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ημερήσιο ωράριο, εβδομαδιαίο ωράριο, διευθυντικά στελέχη, υπερωρίες, ωρομίσθιο

Τα σχόλια έχουν κλείσει.