Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
1284/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β1)-Απορριπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1264/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β2)-Αλλη
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1090/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β1)-Απορριπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη αποζημίωση απόλυσης, απόλυση
997/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β1)-Αποδεχεται
Αφορά: Αποζημίωση μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης
907/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β2)-Αποδεχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
811/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β2)-Αποδεχεται
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, ορισμένου χρόνου σύμβαση
753/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, σύμβαση εργασίας
677/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
468/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απεργία, συνδικαλισμός, ασφαλιστικών συμφερόντων, στάσεις εργασίας
382/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
376/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, Τροποποιήσεις, ομαδικές απολύσεις
342/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
15/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας
1822/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1554/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: άδεια, αποδοχές, κυμαινόμενες αποδοχές, αμοιβή κατ΄αποκοπή, καταγγελία σύμβασης
1401/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
985/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
969/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
795/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, απόλυση, μεταβίβαση επιχείρησης, μεταβολή όρων
1684/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
1682/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, εγκυμοσύνη, τοκετός ασθένεια
1667/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: άδεια, αποδοχές, απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης
1658/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: άδεια, χρονικά όρια εργασίας, αποδοχές δικαίωμα άδειας
1509/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1499/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1326/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1320/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1287/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση χρόνος υπηρεσίας, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
1272/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
924/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: εκπαιδευτικοί, απόλυση, καταγγελία σύμβασης, πρόσληψη εκπαιδευτικών, αποζημίωση απόλυσης
866/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, δεκαπενταετής υπηρεσία
865/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
863/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, δεκαπενταετής υπηρεσία
859/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: λύση σχέσης εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση
769/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές
768/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
748/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
713/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
709/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
549/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
465/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
464/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές
455/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: άδεια, χρονικά όρια εργασίας, αποδοχές δικαίωμα άδειας
424/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές
423/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
420/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: άδεια, απουσία, ασθένεια, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
311/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταβολή εισφορών υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή
139/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: συρροή, αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
84/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών
74/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: λύση σχέσης εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση
71/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, τακτικές αποδοχές
70/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
69/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, ΣΕΠΕ, πρόστιμο
48/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, μεταβολή
2322/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
2259/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
2250/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, άκυρη καταγγελία
2138/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
1589/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1583/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1577/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1362/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, εγκυμοσύνη, τοκετός, επιθεώρηση εργασίας
1258/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1255/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1254/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές
1202/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης
1100/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
971/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
676/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
673/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση χρόνος υπηρεσίας, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
643/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
558/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή, εκπαιδευτικοί, απόλυση, καταγγελία σύμβασης, πρόσληψη εκπαιδευτικών
285/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης
282/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
277/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
206/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
194/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
105/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, τακτικές αποδοχές
81/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: πειθαρχικά, καταγγελία σύμβασης, σποδαίος λόγος, πρόσληψη και ηλικία
74/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: διαιτησία, χρόνος, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
70/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1941/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1839/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, μεταβολή
1828/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1750/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές
1747/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1722/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1397/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σποδαίος λόγος
1310/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: εβδομαδιαίο ωράριο, υπερεργασία, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, κομμωτήρια
1305/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
1301/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1168/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές
1040/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, άκυρη καταγγελία
1033/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1021/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: στράτευση, καταγγελία σύμβασης
915/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
803/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
796/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
787/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
645/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
640/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
624/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης αποζημίωση απόλυσης
622/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, εγκυμοσύνη, τοκετός, μεταβολή, επιθεώρηση εργασίας
598/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, υπάλληλος, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
543/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
413/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
339/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
330/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
196/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη
182/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
93/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, τακτικές αποδοχές
2090/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
2077/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
2074/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, εγκυμοσύνη, τοκετός, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
1957/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
1691/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1676/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1500/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1499/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: εκπαιδευτικοί, απόλυση, καταγγελία σύμβασης, πρόσληψη εκπαιδευτικών
1160/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές
1151/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1057/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
695/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
693/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, υπάλληλος, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
561/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: συνδικαλιστικά στελέχη, καταγγελία σύμβασης, συνδικαλιστική οργάνωση
547/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης
468/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
432/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
428/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
237/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
236/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
2057/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
2027/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1555/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σποδαίος λόγος
1476/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σποδαίος λόγος
1448/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
1422/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1402/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1397/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1284/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1279/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1277/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1089/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1017/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
587/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας

Τα σχόλια έχουν κλείσει.