Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
809/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
437/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
436/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια

Τα σχόλια έχουν κλείσει.