Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
81/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: πειθαρχικά, καταγγελία σύμβασης, σποδαίος λόγος, πρόσληψη και ηλικία
1504/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: κανονισμοί εργασίας, δημόσιο, νπδδ, οτα
1479/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: λειτουργία καταστημάτων, συμβούλιο εργαζομένων, συνδικαλιστική οργάνωση, μεσολάβηση, διαιτησία
27/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: κανονισμοί εργασίας, δημόσιο, νπδδ, οτα, πειθαρχικά

Τα σχόλια έχουν κλείσει.