Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
457/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: κομμωτήρια, υπερωρίες, ωρομίσθιο υπερωρία
62/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
1158/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1661/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
438/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
433/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
311/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταβολή εισφορών υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή
2133/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
1583/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
978/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
747/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
206/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
112/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
74/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: διαιτησία, χρόνος, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
1322/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1321/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1318/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1317/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1305/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
615/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
550/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: χρόνος εργασίας, ωράριο, υπερωρία
196/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη
2018/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταβολή εισφορών υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή
1150/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
1117/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: χρόνος εργασίας, ωράριο, υπερωρία
1600/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: χρόνος εργασίας, ωράριο, υπερωρία
1538/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: διάρκεια απασχόλησης, μισθωτοί καταστημάτων, αμοιβή, ωράριο

Τα σχόλια έχουν κλείσει.