Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Αποτελέσματα :
1284/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β1)-Απορριπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1090/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β1)-Απορριπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη αποζημίωση απόλυσης, απόλυση
997/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β1)-Αποδεχεται
Αφορά: Αποζημίωση μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης
907/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β2)-Αποδεχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
753/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, σύμβαση εργασίας
696/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
695/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
689/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
688/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
687/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
686/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
685/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
684/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
683/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
682/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
681/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
680/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: κυριακή, υπερωρία, δημόσιο, επείγουσα εργασία, ωρομίσθιο
677/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μισθός, δημόσιο, ιδιωτικό, επιχείρηση, άδεια
668/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
521/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πάγιες ανάγκες, μειωμένη απασχόληση αποζημίωση απόλυσης
520/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου αποζημίωση απόλυσης, άκυρη σύμβαση, πάγιες ανάγκες
511/2012-Αρειοσ Παγοσ (Τμήμα Β2)-Αποδεχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
463/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
457/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: κομμωτήρια, υπερωρίες, ωρομίσθιο υπερωρία
342/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
295/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
126/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
120/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: ομαδικές απολύσεις, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, ανεργία, οικονομική ενίσχυση
94/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: ομαδικές απολύσεις, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, ανεργία, οικονομική ενίσχυση
90/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
89/2012-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
1822/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1784/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, δημόσιο, επαγγελματική κατάρτιση, ανεργία
1693/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1687/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: στράτευση, απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση
1682/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πάγιες ανάγκες
1681/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1677/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: δημόσιο, επαγγελματική κατάρτιση, ανεργία, εκπαιδευτικές άδειες, επίδομα
1676/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: δημόσιο, επαγγελματική κατάρτιση, ανεργία, εκπαιδευτικές άδειες, επίδομα
1622/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πάγιες ανάγκες
1621/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση ΣΕΠΕ, πρόστιμο, αποζημίωση απόλυσης
1541/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, Τροποποιήσεις, ομαδικές απολύσεις, αποδοχές
1401/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
1160/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: ομαδικές απολύσεις, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, ανεργία, οικονομική ενίσχυση
1159/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1158/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
985/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
805/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: δημόσιο, επαγγελματική κατάρτιση, ανεργία, εκπαιδευτικές άδειες, επίδομα
681/2011-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
1667/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: άδεια, αποδοχές, απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης
1509/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1499/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1287/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση χρόνος υπηρεσίας, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
1272/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1271/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
950/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
924/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: εκπαιδευτικοί, απόλυση, καταγγελία σύμβασης, πρόσληψη εκπαιδευτικών, αποζημίωση απόλυσης
866/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, δεκαπενταετής υπηρεσία
865/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
864/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
863/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, δεκαπενταετής υπηρεσία
859/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: λύση σχέσης εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση
769/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές
768/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
748/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
709/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
549/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
464/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές
459/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, απόλυση, κτελ
440/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
424/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές
311/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταβολή εισφορών υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή
139/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: συρροή, αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
81/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση
74/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: λύση σχέσης εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση
71/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, τακτικές αποδοχές
69/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, ΣΕΠΕ, πρόστιμο
68/2010-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης
2322/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
2253/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
2250/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, άκυρη καταγγελία
2138/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
2133/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή αμοιβή υπερωρίας
2078/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1585/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1582/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1577/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1408/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
1374/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
1354/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
1353/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1264/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1258/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1254/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές
1210/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1208/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1202/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης
1155/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1100/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
981/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
974/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
973/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
971/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
970/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
874/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
748/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
747/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
676/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
675/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, απόλυση
673/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση χρόνος υπηρεσίας, καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας
664/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
663/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
651/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υποχρέωση ενημέρωσης, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές
640/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης
583/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
582/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
581/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: στράτευση, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, δημόσιο, επαγγελματική κατάρτιση
356/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
353/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
285/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης
210/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
192/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
114/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
105/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, τακτικές αποδοχές
85/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
80/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
70/2009-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1944/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1941/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
1906/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1830/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
1804/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1801/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1750/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές
1747/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1518/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1514/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1322/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1321/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1318/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1317/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: υπερωρία, υπερεργασία, αμοιβή, αμοιβή υπερωρίας
1314/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1305/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: ετήσια άδεια, αποδοχές, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, άδεια
1301/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1294/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση χρόνος υπηρεσίας, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
1247/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1169/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: σύνταξη, άτομα με ειδικές ανάγκες, θάνατος εργαζομένου, απόλυση, σύμβαση εργασίας
1168/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές
1167/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1040/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, καταγγελία σύμβασης, άκυρη καταγγελία
1033/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1007/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης
921/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
915/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
802/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
801/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
793/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
787/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
707/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης
645/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
632/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη
624/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης αποζημίωση απόλυσης
599/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
598/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, υπάλληλος, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
551/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, ΣΕΠΕ, πρόστιμο, αποζημίωση απόλυσης
543/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
526/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
415/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
404/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
332/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, αμοιβή εργασίας
196/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη
194/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση ΣΕΠΕ, πρόστιμο, αποζημίωση απόλυσης
182/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
134/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
132/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης
129/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
93/2008-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, τακτικές αποδοχές
2085/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης
2083/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
2081/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
2077/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
2074/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, εγκυμοσύνη, τοκετός, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
1950/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1938/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1916/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Άλλη
Αφορά: Αποζημίωση ΣΕΠΕ, πρόστιμο, αποζημίωση απόλυσης
1688/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1685/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: υποχρέωση ενημέρωσης, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές
1509/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης
1500/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1490/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1479/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: λειτουργία καταστημάτων, συμβούλιο εργαζομένων, συνδικαλιστική οργάνωση, μεσολάβηση, διαιτησία
1462/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές, απόλυση
1375/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1244/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
1164/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1161/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης
1160/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές
1119/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, αποζημιώση, ευνοϊκότερη ρύθμιση
1057/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1051/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης
883/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης
882/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
787/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, αποδοχές, μισθωτοί δημοσίου
695/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
693/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, υπάλληλος, μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης
553/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, συνταξιοδότηση
547/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης
478/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: απόλυση, όριο ηλικίας, αποζημίωση απόλυσης
428/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: καταγγελία σύμβασης, σύμβαση εργασίας, ποινικές κυρώσεις, εγκυμοσύνη, ασθένεια
373/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
371/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
237/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
236/2007-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Άλλη
Αφορά: απόλυση, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση
1978/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία, ηλικία συνταξιοδότησης, σύνταξη
1703/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1619/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1540/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Απορρίπτει
Αφορά: πρόστιμα, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1448/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: μεταβολή εργοδότη, πτώχευση εργοδότη, καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
1422/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, διαβούλευση, εκ περιτροπής απασχόληση
1397/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, τακτικές αποδοχές, πλήρης απασχόληση, καταγγελία σύμβασης
1396/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης αποζημίωση απόλυσης
1322/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1293/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1232/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία
1213/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Απορρίπτει
Αφορά: αποζημίωση απόλυσης, άκυρη καταγγελία, καταβολή εισφορών
1136/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1133/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1132/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία
1010/2006-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β2)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας
1406/2005-Άρειος Πάγος (Τμήμα Β1)-Αποδέχεται
Αφορά: Αποζημίωση αποζημίωση απόλυσης, σύμβαση εργασίας, δεκαπενταετής υπηρεσία

Τα σχόλια έχουν κλείσει.