Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
N. 3174/2003 Μερική απασχόληση
Π.Δ. 81/2003 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου
Π.Δ. 156/1994 Ενημέρωση εργοδότη για ενημέρωση
Π.Δ. 164/2004-Συμβάσεις ορισμ. χρόνου στο δημόσιο
Ν. 2956/2001-Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 160/1999-Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Π.Δ. 456/1984-Αστικός Κώδικας-Σύμβαση Εργασίας
Ν.Δ. 1198/1972 Επέκταση ισχύος σσε στο δημόσιο
Όροι εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων
Κωδικοποιημένη σσε εμποροϋπαλλήλων
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.