Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
A.N. 539/1945 Άδειες µετ' αποδοχών
Π.Δ. 189/1998 Άδεια εργασίας προσφύγων
Π.Δ. 37/2008 Άδειες εργαζομένων σε εμπορικά πλοία
Π.Δ. 193/1988 Επέκταση διατάξεων ν. 1483/1984
Ν. 1346/1983 Τροποποίηση Εργατικής Νομοθεσίας
Ν. 2081/1952 Κύρωση ΔΣΕ 52 - Άδειες μετ' αποδοχών
Ν. 4504/1966 Επίδομα αδείας
Ν. 133/1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975
Ν. 2085/1992-Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης
Π.Δ. 561/1980-Άδεια εξετάσεων εργαζομένων Δημοσίου
Π.Δ. 483/1984-Διευκόλυνση εργαζομένων φοιτητών ΤΕΙ
ΑΥΕργ 11753/1990
ΑΥΕργ 10855/1988- ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΣΕ 1988
Ν. 3302/2004-Ετήσια άδεια εργαζομένων
ΕΓΣΣΕ 1993
ΕΓΣΣΕ 1998-1999
ΑΥΕργ 40051/1981
Άδεια φροντίδας παιδιού
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.