Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Π.Δ.160/1999 Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας
Π.Δ. 178/2002 Μεταβίβαση επιχείρισης Οδ. 98/50 ΕΚ
Π.Δ. 219/2000 Απόσπαση εργαζομένων Ελλάδα
N. 3385/2005 Προώθηση της απασχόλησης
Ν.Δ. 2656/1953 Οργάνωση της αγοράς εργασίας.
Ν. 3655/2008 Μεταρρύθμιση Κοινωνικής Ασφάλισης
Ν. 2328/1995 Νομικό καθεστώς ιδιωτικής τηλεόρασης
Ν. 2218/1994 Προσωπικό νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
Ν. 1866/1989 Ίδρυση ΕΣΡ
Ν.Δ. 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας
Π.Δ. 369/1989 Επιτροπές Εργασίας Νομαρχιών
Ν. 3911/2011 Πιστοποίηση των μηχανοδηγών
Κύρωση ΠΝΠ.σχ.με Γεν.Γραμματέα Δημ.Εσόδων κλπ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3:ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.