Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Ορισμός της έννοιας της αμοιβής στη ΔΣΕ 100)

Εις την παρούσα σύμβασιν
α) Ο όρος «αμοιβή» περιλαμβάνει το ημερομίσθιον ή την συνήθη αντιμισθία, βασικήν ή κατωτάτην ως και παν έτερον όφελος καταβαλλόμενον, αμέσως ή εμμέσως, εις χρήμα ή εις είδος υπό του εργοδότου εις τον εργαζόμενον έναντι της απασχολήσεως αυτού.
β) Η έκφρασις «ισότης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι'εργασίαν ίσης αξίας» αναφέρεται εις το επίπεδον αμοιβής το καθοριζόμενον άνευ διακρίσεως βασιζομένης επί του φύλου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.