Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - (Ενθάρρυνση συνεργασίας κράτους με τους κοινωνικούς εταίρους γγια την εφαρμοφή της ΔΣΕ 100)

'Εκαστον Μέλος δέον όπως συνεργάζηται δια προσφόρου τρόπου μετά των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων ίνα δοθή ισχύς εις τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.