Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - (Ανακοίνωση των επικυρώσεων της ΔΣΕ 100)

Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ'ού και καταχωρίζονται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.