Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - (Ανακοινώσεις των επικυρώσεων στον Γεν. Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών)

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινώνει στον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρισιν, συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς πάσας τας επικυρώσεις, δηλώσεις και καταγγελίας, τας οποίας ούτος έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.