Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 14 - (Γλώσσα κειμένου της ΔΣΕ 100)

Το Γαλλικόν και Αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.