Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο Τρίτον - (Έναρξη ισχύος της κυρούμενης ΔΣΕ 100)

Η ισχύς της δια του παρόντος κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως άρχεται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 αυτής, δώδεκα μήνας από της ημερομηνίας καταχωρίσεως υπό του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας της επικυρώσεώς της.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.