Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που
εγκρίνει ο Υπουργός Εργασίας, μπορεί να μεταβιβάσει στην Α.Ε. που προβλέπει το άρθρο 4
της Ελληνογερμανικής συμφωνίας της 31. 7. 1981 που κυρώθηκε με το νόμο 1310/1982, τις
αρμοδιότητές του που αφορούν τη σύναψη της γενικής εργολαβίας, τη διοίκηση και τη
διαχείριση των δαπανών και την ανοικοδόμηση εν γένει του ηλιακού χωριού στην περιοχή
Λυκόβρυσης Αττικής.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.