Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη προς αυτόν ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα ελέγχου ομαδικών απολύσεων
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.