Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - (Έναρξη ισχύος)

Η ισχύς της παρούσης Πράξεως, η οποία κυρωθήσεται νομοθετικώς κατά
το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος, άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου
1981.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.