Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Υποχρέωση εφαρμογής

Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν υποχρεούται εις την εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 7 το βραδύτερον την 1 Ιαν. 1924 και την λήψιν οιωνδήποτε μέτρων της εγκρίσεως του προς αποτελεσματικήν εφαρμογήν των διατάξεων τούτων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.