Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - Υποχρέωση εφαρμογής στις αποικίες

Παν μέλος της διεθνούς οργανώσεως εργασίας, επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, υποχρεούται εις την εφαρμογήν αυτής εις τας αποικίας, κτήσεις, και προτεκτοράτα αυτού, συνωδά ταις διατάξεσι του άρθρ. 421 της συνθήκης των Βερσαλλιών και των αντιστοίχων άρθρων των λοιπών συνθηκών ειρήνης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.