Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Άδεια

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 25 ετών δικαιούνται άδεια 3 εργάσιμων ημερών
επί πλέον της νόμιμης αν εργάζονται 5νθήμερο και 4 εργάσιμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο. Ως
προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγουμένης διάταξης, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε
εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.