Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 14 - Έκθεση εφαρμογής

Το διοικητικόν συμβούλιον του διεθνούς γραφείου εργασίας οφείλει τουλάχιστον άπαξ κατά δεκαετίαν να υποβάλλη εις την γενικήν συνδιασκεψιν έκθεσιν περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και κρίνη εάν υπάρχη λόγος να εγγράψη εν τη ημερησία διατάξει της συνδιασκέψεως το ζήτημα αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως της ρηθείσης συμβάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.