Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Έλεγχος εφαρμογής διατάγματος

Ο έλεγχος εφαρμογής του διατάγματος αυτού ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.