Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 16 - Θέματα Ο.Ε.Κ.

Στους επιλαχόντες δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που έχει παραχωρηθεί κατοικία με
οριστικό παραχωρητήριο και κατοικούν σ' αυτή επί τέσσερα (4) και πλέον συνεχή
χρόνια, ως και στους επιλαχόντες που έχει παραχωρηθεί η χρήση κατοικίας με
συμφωνητικό παραχώρησης και κατοικούν σ' αυτή επί έξι (6) και πλέον χρόνια, αλλά
στη συνέχεια με δικαστικές αποφάσεις δικαιώνονται οι αποκλεισθέντες από τον
Ο.Ε.Κ. αρχικοί δικαιούχοι των κατοικιών αυτών, παραχωρείται άλλη κατοικία
αναλόγου αξίας και εμβαδού με αυτήν που τους έχει παραχωρηθεί και η οποία
βρίσκεται σε οικισμό του Ο.Ε.Κ. στον ίδιο νόμο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη κενή κατοικία ή διαμέρισμα, ο Ο.Ε.Κ. είτε
χορηγεί στο δικαιούχο άτοκο δάνειο για αγορά κατοικίας είτε αγοράζει και
παραχωρεί στο δικαιούχο άλλη κατοικία ή διαμέρισμα με τους όρους του αρχικού
οριστικού παραχωρητηρίου στην πρώτη περίπτωση και με όρους παραχωρητηρίου
που ισχύουν κατά την παραχώρηση της κατοικίας στη δεύτερη περίπτωση.
Τυχόν επιπλέον τίμημα για κατοικία σε οικισμό βαρύνει το δικαιούχο. Το επιπλέον
τίμημα για την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος βαρύνει τον Ο.Ε.Κ..
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.