Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2403/1996-Κύρωση της 154 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - ...

Άρθρο 2 - ...

Άρθρο 1 -

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που οριζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η 154 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας "Για την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης", που ψηφίστηκε στη Γενεύη στις 19 Ιουνίου 1981 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το κείμενο της οποίας στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: (Βλ. ΔΣΕ 154/1981).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.