Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον δεύτερον - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

Πάσα διαταξις της υφισταμένης νομοθεσίας, παρέχουσα τυχόν μείζονα πλεονεκτήματα εις τα δια της υπό του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως προστατευόμενα πρόσωπα, διατηρείται εν ισχύϊ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.