Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον τρίτον - Κωδικοποίηση διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Δια Β.Δ/τος κωδικοποιηθήσονται αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης συμβάσεως εις τους οικείους νόμους. Επίσης δια Β.Δ. κανονισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων της δια του παρόντος κηρουμένης συμβάσεως.
Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Γ’ εν Αθήναις Εθνικής Συνελέυσεως και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.