Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 1 - Συμπληρωματικές παροχές κυοφορίας και λοχείας

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού καταβάλλει εις τας επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένας γυναίκας, τας ησφαλισμένας δια την ασθένειαν εις το Ι.Κ.Α. συμπληρωματικήν παροχήν κυοφορίας και λοχείας κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.