Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 2 - Προϋποθέσεις καταβολής

1. Παροχή υπό του ΙΚΑ επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
2. Ενεργός εργασιακή σχέσις κατά τον χρόνον ενάρξεως της αποχής λόγω κυοφορίας και λοχείας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.