Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

Δεν θεωρούνται διακρίσεις μέτρα κατά ατόμου για το οποίο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι επιδίδεται ή έχει αποδειχθεί ότι ασκεί πράγματι δραστηριότητες επιζήμιες για την ασφάλεια του Κράτους, με την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό έχει το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την εθνική πρακτική.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.