Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Κοινοποίηση στον Ο.Η.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινώνει στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την καταχώρισή τους, σύμφωνα με το άρθρ. 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων |Εθνών, όλες τις πληροφορίες για τις επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας που έχουν καταχωρήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.