Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - Εκθέσεις εφαρμογής Δ.Σ.Ε.

Κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση σχετική με την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και εξετάζει αν υπάρχει περίπτωση εγγραφής στην ημερήσια διάταξη της Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής αναθεώρησης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.