Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1576/1985 Κύρωση ΔΣΕ 156 - Ίση μεταχείριση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Εκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 156/1981...

Άρθρο 2 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Τρόποι εφαρμογής της Σύμβα...

Άρθρο 4 - Διευκόλυνση εύρεσης απασχό...

Άρθρο 5 - Λοιπά μέτρα...

Άρθρο 6 - Ενημέρωση και εκπαίδευση κ...

Άρθρο 7 - Επαγγελματικός προσανατολ...

Άρθρο 8 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή της Σύμβασης κατά ...

Άρθρο 10 - Σταδιακή εφαρμογή Σύμβασης...

Άρθρο 11 - Συμμετοχή κοινωνικών συνομ...

Άρθρο 12 - Κοινοποίηση επίσημων επικυ...

Άρθρο 13 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 14 - Δικαίωμα καταγγελίας...

Άρθρο 15 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 16 - Κοινοποίηση στον Ο.Η.Ε....

Άρθρο 17 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 18 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 19 - Αυθεντικά κείμενα Δ.Σ.Ε....

Άρθρο δεύτερο - Αντικατάσταση άρθρου 11 παραγρ...

Άρθρο τρίτο - Οικονομική ενίσχυση εργατοϋπ...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Εκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 156/1981 - Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις

1. Η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται στους εργαζόμενους και των δύο φύλων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα απ' αυτούς παιδιά, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζουν τις δυνατότητές τους να προετοιμασθούν για την είσοδο, συμμετοχή ή πρόοδό τους στην οικονομική δραστηριότητα.
2. Οι διατάξεις αυτής της σύμβασης εφαρμόζονται επίσης στους εργαζομένους και των δύο φύλων με υποχρεώσεις προς άλλα μέλη της άμεσης οικογενείας τους που έχουν φανερή ανάγκη από τις φροντίδες ή την υποστήριξη τους, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζουν τις δυνατότητες προετοιμασίας για την είσοδο, συμμετοχή ή πρόοδό τους στην οικονομική δραστηριότητα.
3. Για τους σκοπούς αυτούς με τους όρους «Εξαρτώμενα παιδιά» και "άλλο μέλος της άμεσης οικογένειας που έχει φανερή ανάγκη από φροντίδες ή υποστήριξη "νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται ως τέτοια σε κάθε χώρα μ' έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 9 αυτής της σύμβασης.
Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αποκαλούνται παρακάτω «εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις».
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.