Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Εξαιρέσεις

Της υποχρεώσεως εφοδιασμού δια βιβλιαρίου εργασίας εξαιρούνται:

α) Ελληνες και ομογενείς φοιτηταί ή σπουδασταί Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, της ιδιότητός των αποδεικνυομένης δι' επισήμων εγγράφων, απασχολούμενοι κατά την περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους και

β) σπουδασταί επαγγελματικών ή Τεχνικών Σχολών, δια τους οποίους απατείται η δια πρακτικήν εξάσκησιν απασχόλησις εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.